I november endte DSB’s kundepunktlighed på strækningen mellem Aarhus og Fredericia på 81,5 procent, hvor målet er minimum 82,4. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte den på henholdsvis 78,8 og 84,2 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Det glæder mig, at vi kørte over målet i eftermiddagsmyldretiden, hvor folk skal hjem og hente børn og nå andre vigtige ting. Til gengæld betød blandt andet en signalfejl i morgentimerne en dag rigtig mange forsinkede og aflyste tog, og det er medvirkende til, at vi ender på 78,8 procents kundepunktlighed i morgenmyldretiden. Når det er sagt, så er vi med en punktlighed på 81,5 procent overordnet set ret tæt på målet på 82,4. Nu er der fuld fokus på at nå målet i december, ” siger informationschef Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95,5 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Fredericia – Aarhus november 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 81,5 78,8 84,2 95,5

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.

 Punktligheden haltede lidt mellem Fredericia og Struer i november

DSB’s kundepunktlighed på strækningen mellem Struer og Fredericia endte på 75,3 procent i november, hvor målet er 82,4 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte punktligheden på henholdsvis 68,7 og 68,2 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Det ærgrer mig, at vi ligger, hvor vi gør i de vigtige morgen- og eftermiddagsmyldretider. Til gengæld er der håb forude, fordi en del af forsinkelserne skyldes en for stram køreplan, som vi har ændret fra den 10. december, og det forventer vi vil give positivt udslag i punktligheden for december, ” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95,4 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Kundepunktlighed Fredericia – Struer november 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 75,3 68,7 68,2 95,4

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.