DSB effektiviserer administrationen. Der skal i fremtiden være cirka 100 færre ansatte i administrationen, svarerende til en reduktion på 7 procent. Besparelserne sker som følge af faldende indtægter, et behov for løbende at effektivisere virksomheden og som et element i visionen om, at DSB fra 2030 skal kunne klare sig uden kontraktbetaling fra staten.

”Det er trist at skulle sige farvel til dygtige kolleger, men det er nødvendigt at gennemføre disse besparelser. DSB oplever faldende passagerindtægter samtidig med, at vi de kommende år skal levere billigere og mere effektiv togdrift. Vi har de senere år haft fokus på at reducere omkostninger bl.a. med besparelser på betjent billetsalg, lukning af urentable kiosker og optimering af driften. Med de udfordringer DSB står overfor, er vi også nødt til at have en mere effektiv administration med færre medarbejdere,” siger administrerende. direktør Flemming Jensen.

Nedlægning af stillinger vil omfatte både ledere og medarbejdere i administrationen og både overenskomstansatte og tjenestemænd. Det er besluttet at tilbyde fratrædelsespakker til medarbejdere, der ønsker at forlade DSB frivilligt. Det sker bl.a. for at reducere antallet af afskedigelser. Opsigelserne forventes at blive gennemført med udgangen af januar.