For pendlerne over Storebælt bliver det 15 pct. billigere at rejse over Storebælt, når DSB fra den 8. maj sætter prisen ned for rejsende med pendlerkort og visse ungdomskort, der er gyldige til de daglige rejser over Storebælt.

“Det er blevet billigere for DSB at køre togene over Storebælt, og den besparelse skal kunderne have. Men i stedet for at sprede rabatten bredt, så ingen kan mærke den, så har DSB valgt at give den til de kunder, der hver dag krydser Storebælt,” siger underdirektør i DSB Kommerciel, Aske Wieth-Knudsen.

Det betyder eksempelvis, at en pendler mellem Aarhus og København hver måned sparer 751 kr. og en pendler mellem København og Odense tilsvarende 652 kr. Begge nedsættelser svarer til en månedlig besparelse på pendlerkortet på 15 pct.

“Omkring 98 pct. af de solgte pendlerkort til rejser over Storebælt vil opleve et fald i prisen på 15 pct. Det gælder for pendlerkort til både børn og voksne,” siger Aske Wieth-Knudsen.

En del studerende kommer også til opleve store prisfald på deres ungdomskort, der er gyldige over Storebælt. Her omfatter rabatten ungdomskort, der er udstedt til studerende på videregående uddannelser, der er begyndt på deres uddannelse fra den 1. juli 2016 og frem.

“Der er særlige betingelser, der skal være indfriet for, at man kan få et ungdomskort. For nogle af de unge studerende på ungdomskort er der rabatter på helt op til 22 pct.,” siger Aske Wieth-Knudsen.

Blandt de forhold, der spiller ind i forbindelse med udstedelsen af ungdomskort, er bl.a. afstand til uddannelsesinstitution, bopælskommune mv.

Læs mere om takstnedsættelsen for pendlerkort samt ungdomskort