Søndag den 17. januar bliver priserne for billetter og kort justeret på togrejser i Danmark. Den gennemsnitlige takstændring bliver på 2,4 procent for rejser med Arriva og DSB.

For pendlerkort stiger priserne i år i gennemsnit med 4,9 procent.

”Priserne på pendlerkort har i en årrække været undtaget, men de seneste år har det været nødvendigt at justere priserne på pendlerkort. Men det er stadig et godt alternativ til eksempelvis kontantbilletter, hvor kunderne sparer mellem 50 og 70 procent om måneden,” siger Aske Wieth-Knudsen, der er chef for forretningsudvikling i DSB.

Samtidig kommer der til at ske en justering af taksterne på Rejsekortet på nogle strækninger.

”Der har været strækninger med uforståeligt store prisforskelle mellem rejsekort og enkeltbilletter. Det vil vi forsøge at mindske, hvilket forhåbentlig kan bidrage til mere overskuelighed,” siger Aske Wieth-Knudsen.

For Rejsekort bliver der generelt tale om en takststigning på 3 procent. Justeringerne af taksterne skal bidrage til at gøre det mere forståeligt for de kunder, der ønsker at erstatte kontantbilletter med rejsekort.

Desuden sker der en gennemsnitlig stigning på 1,7 procent for kontantbilletter og 10-tursklippekort.

På DSB Pendlerkort ydes mellem ca. 50 procent og ca. 70 procent rabat i forhold til enkeltbilletten ved 40 rejser.