Togene mellem Aarhus og Fredericia kom godt fra start i 2018

Med en kundepunktlighed på 90,4 procent i januar på den travle pendlerstrækning mellem Aarhus og Fredericia startede året godt for kunderne. I de vigtige morgen- og eftermiddagsmyldretid lå kundepunktligheden på henholdsvis 88,9 og 91,8 procent. Målet er minimum 82,9 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

“Det glæder mig, at vi har skudt 2018 i gang med så fin en punktlighed. Jeg er klar over, at der stadig er rum til forbedring, og det vil vi gøre vores bedste for at opfylde, men at over 9 ud af 10 kunder er kommet frem til tiden er tilfredsstillende. At vi ikke endte højere skyldes blandt andet personpåkørsler på Fyn og i Jylland sidst på måneden, en større strømafbrydelse ved Aarhus Banegård samt udfordringer med skinner og signaler,” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,9 procent, hvilket er højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden

Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Fredericia – Aarhus januar 2018:

Togstrækningen mellem Fredericia og Struer er kommet rigtig godt i gang i 2018

DSB’s kundepunktlighed på strækningen mellem Fredericia og Struer endte i januar på 89 procent, hvor målet er minimum 82,9. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte den på henholdsvis 79,6 og 91,4 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

“Det glæder mig, at vi er kommet så godt i gang med togdriften her i januar. En stor del af den høje kundepunktlighed kan tilskrives, at vi i december 2017 lavede justeringer i køreplanen, og det har medvirket til den højere punktlighed. At vi ikke endte højere kan til dels tilskrives, at der i januar var tre personpåkørsler, der betød rigtig mange forsinkelser og aflysninger, og at vi har haft en del udfordringer med infrastrukturen i form af skinner og signaler. Endelig betød en større strømafbrydelse i Aarhus også en del forsinkelser, ” siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,8 procent, hvilket er højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Kundepunktlighed Fredericia – Struer januar 2018:

Togtrafikken mellem Kolding og Vejle startede godt i 2018

Med en kundepunktlighed på 87,5 procent i januar 2018 endte punktligheden højere end målet, som er minimum 82,9 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte punktligheden på henholdsvis 86 og 89,9 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

“Det er et resultat, vi kan være tilfredse med. Det er klart, at der er plads til forbedring, og vi bestræber os hele tiden på at blive bedre. Der er flere episoder, der har spillet ind på, at resultatet ikke blev endnu bedre. Blandt andet var der i midten af måneden en større strømafbrydelse ved Aarhus H, og det betød rigtig mange forsinkede tog. Ud over det har vi haft udfordringer med infrastrukturen og en række personpåkørsler i slutningen af måneden, ” siger Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 97,5 procent, hvilket er højere end målet på minimum 94,1 procent. Langt de fleste forsinkelser på strækningen skyldes altså årsager, der ligger uden for DSB’s indflydelse.

Kundepunktlighed Kolding – Vejle januar 2018: