I England formodes en drone for første gang i landets luftfartshistorie at være kollideret med et passagerfly under en landing, og det kan være et spørgsmål om tid, før det samme sker i Danmark

Syv gange siden midten af 2014 har Trafik- og Byggestyrelsen nemlig fået meldinger om droner, der er kommet for tæt på en flyveplads eller har fløjet højere, end den måtte. En af gangene, hvor en drone kom for tæt på et passagerfly, var i august sidste år, hvor en pilot, som var på vej mod Kastrup rapporterede, at han var “meget tæt” på en drone.

Formanden for Ingeniørforeningens flyvetekniske selskab IDA FLY, Paul Hulme Harrison, kigger med bekymring på tallene.

”Der er forskellige størrelser af droner, og alvorligheden i en kollision afhænger også af, hvordan den rammer, men et sammenstød mellem en lille hobbydrone og et passagerfly er på ingen måde ufarligt,” siger Paul Hulme Harrison.

”Trods deres beskedne størrelse kan dronerne ramme flyenes propeller, blive suget ind i jetmotorerne, eller beskadige flyenes vinduer med fare for de ombordværendes sikkerhed. Selv om dronen flyver langsomt, flyver flyet hurtigt, og det er den samlede kollisionshastighed, der afgør, hvor alvorlige konsekvenser et sammenstød får,” siger Paul Hulme Harrison.

Paul Hulme Harrison, ser derfor gerne, at man får undersøgt nærmere, hvad konsekvenserne kan være, hvis en drone rammer et passagerfly. Som reglerne er udformet i dag, må droner maksimalt flyve i op til 100 meters højde. Derudover er det heller ikke tilladt at flyve over byer og derudover skal de holde en afstand på minimum fem kilometers afstand til lufthavne.