DONGs spildevand indeholder tungmetaller, der fremover skal udledes i Lillebælt og Kolding Fjord, og det har fået SF´erne Marianne Thomsen, byrådsmedlem i Fredericia og lokal kandidat i Kolding, Hans Holmer til at indbringe sagen for miljøminister Esben Lunde Larsen (V) om forsvarligheden i det.

Fredericia Byråd – undtagen SF – har netop givet sit ja til at DONG kan udtræde af Fredericia Spildevand. Dermed er der fri bane for, at DONG kan søge om selv at rense og udlede sit spildevand i fjorden – en ansøgning som lige nu behandles af Miljøstyrelsen.

– DONG skal naturligvis af med sit spildevand, men det skal ikke ske inde i fjorden, hvor vanddybden er lav og strømmen svag. Det betyder, at tungmetaller som cadmium og kviksølv lagres lige der, hvor det udledes og det er sårbart for dyr, planter og vandmiljø, siger Marianne Thomsen, der gik imod tilladelsen i byrådet.

Fredericia Byråd har allerede givet sit ja til at DONG kan træde ud af Fredericia Spildevand, men det er Miljøstyrelsen, der lige nu behandler DONGs ansøgning. Derefter vil der være en otte uger lang høringsperiode – og de to SF’ ere har netop fået SF på Christiansborg til at indbringe sagen for ministeren.

– Det er klart, at vi spørger ministeren til forsvarligheden af det her. Det er giftige sager, som skal hældes ud ved Gudsø og Eltang Vig, og lige netop her er der rejer, østersbanker og muslinger, som filtrerer meget vand igennem sig for at få føde. Vi ønsker i stedet, at DONG bruger Fredericia Spildevand, så fjorden skånes, siger Hans Holmer, byrådskandidat i Kolding.

DONG skal fremover fyre med biomasse – og det er kondensvandet fra denne proces, der indeholder tungmetaller som arsen, cadmium og kviksølv.

Disse spørgsmål skal Esben Lunde Larsen svare på:

1) Hvad er ministerens holdning til, at DONG i Fredericia får tilladelse til at hælde tungmetaller ud i Kolding Fjord med sit spildevand med afløb til Gudsø Vig og Eltang Vig med vanddybder på helt ned til 1,5-2 m.?

2) Vil ministeren redegøre for forsvarligheden af udledningen, herunder de miljømæssige og de sundhedsmæssige konsekvenser for dyr og planter i området?

3) Vil ministeren redegøre for, hvilken forskel det gør for koncentrationen af tungmetaller, når de udledes i strømfyldt farvand og på 50 m. dybde, som som er gældende for Fredericia Spildevand og på ned til 1,5 – 2 m. dybde med ringe strøm og mindre gennemstrømning samt i lukkede områder (Kolding Fjord, Gudsø/Eltang Vig), som er gældende for DONGs planlagte udledning i Skærbæk?

4) Vil ministeren redegøre for, hvad mængden af spildevand (255.000 m3 årligt) betyder for den samlede udledning af tungmetaller?

5) Vil ministeren redegøre for, hvad loven siger om udledning af tungmetaller, herunder vurdere lovligheden af DONGs tilladelse?

6) Kan ministeren bekræfte, at DONG planlægger at udlede bl. a. cadmium og kviksølv med spildevandet til Kolding Fjord, Gudsø Vig og Eltang Vig

7) Vil ministeren redegøre for konsekvenserne af udledning af tungmetaller herunder specielt cadmium og kviksølv såvel for dyr og planter som for mennesker?

8) Vil ministeren redegøre for forekomsten af skaldyr (muslinger, østers, rejer) i området (hhv. Kolding Fjord, Gudsø Vig, Eltang Vig) og for hvilken beskyttelse, disse forekomster er underlagt – herunder evt. efter EU regelsæt?

9) Vil ministeren redegøre for, hvilke erstatningskrav, DONG kan blive mødt med fra virksomheder og fiskere, som ikke længere kan drive deres erhverv fra Kolding Fjord og Gudsø Vig (Ørredopdræt, bundgarnsfiskeri f.eks.)