I et læserbrev bragt i Fredericia Avisen den 12. oktober 2015 med overskriften ”Olieforureningen der forsvandt af sig selv?” blander Ib Nielsen DONG Energy’s råolieterminal i Fredericia sammen med de tiltag, som Shell og Fredericia kommune har lavet for at stoppe forureningen på Østerstrand.

Der er ingen sammenhæng mellem forureningen på Østerstrand og DONG Energy’s råolieterminal. DONG Energy’s råolieterminal ligger placeret inde på området ved Shell’ olieraffinaderi ved Vejlbyvej i Fredericia og altså ikke i nærheden af Østerstrand.

DONG Energy er i dag ved at udvide olieterminalen, fordi vi udbygger det største oliefelt i nyere tid i Nordsøen, Hejre. Hejre vil øge Danmarks forsyningssikkerhed og fører også nye arbejdspladser med sig både i Esbjerg, men også lokalt i Fredericia.

I forbindelse med udvidelsen af råolieterminalen blev der afsat penge i anlægsbudgettet, som gjorde det muligt at foretage en grundig oprensning af en eventuel forurening. Omfattende analyser viste, at jorden ved olieterminalen ikke var så forurenet som først frygtet, og dermed blev udgifterne mindre end først budgetteret.

Af Lars Bach, chef for DONG Energy’s olieterminal.