Inden længe vil man kunne tilgå afsagte domme elektronisk, når Danmarks Domstole åbner for en ny database. Det betyder at borgere, professionelle og myndigheder kan følge med i domme fra domstolene.

”Offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Det er en del af vores demokrati, at vi ved, hvad der sker ved domstolene og kan diskutere med hinanden, om det går rigtigt for sig. Det allervigtigste er nok at kunne følge med i domstolenes kerneprodukt – retternes mange domme og afgørelser. I praksis er det de færreste almindelige borgere, der kommer i retten. Med Domsdatabasen får både professionelle aktører, medier, den akademiske verden og interesserede borgere mulighed for at følge med,” siger udviklingsdirektør ved Danmarks Domstole Merethe Eckhardt.

Udgangspunktet er at alle domme afsagt efter lanceringen af det nye system vil blive gjort tilgængelig. Indledningsvist vil der være tale om domme afsagt ved de overordnede retter, da de prioriteres først. Det vil sige domme fra Højesteret, landsretterne samt Sø- og Handelsretten. Med tiden vil der også kommer flere og flere domme afsagt ved byretterne. Domsdatabasen vil til at begynde med indeholde civile domme samt straffesager af særlig offentlig interesse – fx nævningesager og 3-dommersager. Når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret vil disse også indgå i Domsdatabasen.

Danmarks Domstole har valgt at lade de tilgængelige domme blive pseudonymiseret og overført til databasen med en række baggrundsinformationer, så det er let for brugerne at søge den ønskede dom frem. Hvor lang tid, der går fra afsigelsen, til dommen er tilgængelig i Domsdatabasen, afhænger bl.a. af dommens størrelse og kompleksitet.

Domsdatabasen forventes at blive lanceret i slutningen af 2021, og brugere vil bl.a. kunne tilgå databasen fra domstol.dk. Domsdatabasen vil overgå til almindelig drift i begyndelsen af 2022.

Fakta om Domsdatabasen
  • Domsdatabasen vil indeholde civile sager samt udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse.
  • Øvrige straffesager vil også indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.
  • Domsdatabasen vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • I den første periode efter lanceringen vil der være fokus på afgørelser fra de overordnede retter.
  • Med tiden vil Domsdatabasen også indeholde flere og flere domme fra byretterne.
  • Indholdet i Domsdatabasen vil gradvist blive opbygget i 2022 og vil som udgangspunkt indeholde domme afsagt efter lanceringen.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Navne på personer vil blive fjernet, mens navne på advokater og dommere i de overordnede retter vil være synlige.
  • Adgang til afgørelser i Domsdatabasen vil være offentlig og afgiftsfrit. I dag koster det 175 kr. at få udskrift af en dom.