Bygge- og boligadministrationen Domea har på repræsentantskabsmøde den 19. juni valgt Jens-Anker Gjelstrup som ny formand for bestyrelsen blandt fire kandidater.

Jens-Anker er 57 år, kommer fra Vejle, og er til daglig virksomhedskonsulent i Jobcenter Horsens og afdelingsbestyrelsesformand i Boligselskabet Domea Børkop-Vejle.

  • Jeg er rigtig glad for en sober valgkamp og den store opbakning, jeg i dag fik fra Domeas repræsentantskab. Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet sammen med den øvrige bestyrelse om at styrke Domeas konkurrenceevne og ruste Domea til fremtiden, siger Jens-Anker Gjelstrup, nyvalgt formand for Domea.

Domeas afgående bestyrelsesformand gennem 10 år, Karin Thomsen, har valgt ikke at genopstille. Domeas bestyrelse valgte i den forbindelse at åbne formandsvalget, således alle 600 organisationsbestyrelsesmedlemmer fra de 100 boligorganisationer, som Domea administrerer, blev opstillingsberettiget. Den åbne valgproces har forløbet siden januar 2015 og har indebåret regionale kandidatpræsentationer og valgvideoer af de fire kandidater, som stillede op til formandsposten.

Ud over demokratiseringen af formandsvalget har bestyrelsen desuden valgt at åbne det kommende valg til de resterende bestyrelsesposter for samtlige 60.000 beboere i de almene boliger, som administreres af Domea. Domeas bestyrelse udgøres af både valgte sagkyndige og beboerdemokrater fra boligafdelingerne.

  • Det skaber et kæmpe nærdemokrati og styrker beboerdemokratiet i Domea, så alle frivillige bestyrelsesmedlemmer kan se, hvor langt deres indflydelse og engagement kan nå, siger Thomas Holluf Nielsen, direktør i Domea, og forsætter: – Domea vil forsat arbejde for at øge transparens og inddragelse af kunderne i udviklingen af Domea.

Desuden valgte Domeas repræsentantskab, at Domea ændrer navn til Domea.dk for at vise, at Domea er førende på det digitale område og er landsdækkende. Hertil følger et nyt logo, der viser, at Domea med de sidste tre års omstilling i dag er en ny virksomhed.

Fakta

Domea administrerer almene boliger på vegne af 100 almene boligadministrationer, der tilsammen har 630 boligafdelinger med 42.000 boliger. Domea er non-profit, ejet af de almene boligorganisationer og demokratisk ledet.