To mænd på 21 år og 29 år fra Horsens blev tirsdag den 22. marts dømt skyldige ved Retten i Horsens for blandt andet besiddelse og brug af falske pengesedler.

I september 2021 blev de to mænd anholdt af Østjyllands Politi i Aarhus, hvor de var i besiddelse af 34.500 kr. i falske danske pengesedler, fordelt på 500 og 1.000 kr.-sedler. Ved en efterfølgende ransagning af den 29-åriges bopæl i Horsens blev der fundet yderligere 13 falske 500 kr.-sedler.

De to mænd blev herefter varetægtsfængslet og har været det siden den 12. september 2021.

Domsafsigelse
Den 29-årige og 21-årige blev dømt for i forening at have været i besiddelse af de falske pengesedler med henblik på at gøre brug af dem.

Anklager Lars Mortensen fra Sydøstjyllands Politi forklarer:

– Retten lagde til grund, at pengesedlerne var lavet i anderledes papir og havde en afskåret linje. Det var for retten derfor tydeligt, at pengesedlerne var falske, og det måtte også have været klart for de tiltalte. Sedlerne havde i øvrigt enslydende løbenumre.

Den 29-årige blev også dømt for:

  • i 13 tilfælde at have gjort brug af falske sedler i diverse forretninger i bl.a. Aarhus, Horsens, Middelfart, Herning, samt et tilfælde af forsøg herpå
  • Flere overtrædelser af færdselsloven samt lov om euforiserende stoffer

Den 21 blev også dømt for:

  • Et trusselsforhold
  • En overtrædelse af ordensbekendtgørelsen
  • Flere butikstyverier

Den 29-årige blev idømt 10 måneders fængsel, en bøde på 26.000 kr. og blev også idømt en ubetinget frakendelse af førerretten i 5,5 år, begyndende fra domsafsigelsen

Den 21-årige blev idømt en behandlingsdom.

Begge de dømte modtog deres dom og blev efterfølgende løsladt.

For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte anklager Lars Mortensen.