Et dokument, der er udarbejdet tilbage i september 2017 af daværende kommunaldirektør, Michael Holst, samt daværende byrådsmedlem, Christian Jørgensen (V), afslører, at borgervejlederen er ansat direkte af Fredericia Byråd og er adskilt fra kommunens administration.

I sagen om borgervejleder Jesper Gottlieb, der i sidste uge var til tjenstlig samtale, og fik en skriftlig advarsel, har der været debat om hvem han referer til. På den ene side har Gottlieb og hans besidder, Kirsten Cordtz, holdt fast i, at han er ansat af byrådet, mens forvaltningen med kommunaldirektør Camilla Nowak i spidsen, har sagt Gottlieb skal refere til kommunaldirektøren.

Kirsten Cordtz har tidligere udtalt til AVISEN, at Jesper Gottlieb ikke anerkendte præmissen for den tjenstlige samtale, da han mener, at han skulle referere til byrådet og skulle til samtale med dem, hvis der var behov for en samtale. Dog kommer der en tvist, da der på Økonomiudvalgsmødet den 7. februar er et lukket punkt, der hedder “Personalesag”, der har omhandlet Gottlieb. I den forbindelse udtalte Enhedslistens Cecilie Roed Schultz følgende i sidste uge:

– Jeg er ikke orienteret om hvad indholdet er i den her personalesag. Jeg kan godt forstå, at der er nogle dele, der er brug for at skabe klarhed over. Men jeg synes også, at vi skal have respekt for, at det her er en personalesag. Så det her er for mig et knivsæg – også af juridiske årsager. Men det er faktisk ikke så svært, for jeg ved så lidt. Det eneste vi er blevet forholdt, er en opklaring af hvorvidt kommunaldirektøren stod for den daglige ledelse, så det dermed var en mulighed for hende at have en samtale med borgervejlederen. Den konkrete baggrund er jeg ikke orienteret om, sagde hun.

På et møde i borger- og demokratiudvalget den 26. septemer 2017 blev der lavet en beskrivelse af borgervejlederfunktionen, der blev underskrevet af Christian Jørgensen og Michael Holst. Foruden Jørgensen sad Kurt Halling (C), Kirstine Holst (C), Marianne Thomsen (F) og Steen Wrist (A) i Borger- og Demokratiudvalget dengang. Fraværende ved mødet var Halling og Holst, men de øvrige var til stede. 

– Borgervejleder er ansat direkte af Fredericia Byråd, og er adskilt fra kommunens administration. Funktionen er uafhængig af byråd, udvalg, borgmester samt fagafdelinger og administration, står der i et udarbejdet dokument om borgervejlederens funktionsbeskrivelse , der kan læses her.

Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige er forbavset over, at Økonomiudvalget derfor har givet beføjelser til, at kommunaldirekøren kunne tage en tjenstlig samtale med Jesper Gottlieb.

– Økonomiudvalget er orienteret og har en viden om det. De har accepteret og anerkendt sagen som den er. Jeg ved ikke, hvad der blev sagt på mødet, men det er en kendsgerning, at det her bakker historien op, siger Byrgesen.

Karsten Byrgesen hæfter sig ved, at sagen var for Økonomiudvalget og ikke Byrådet.

– Økonomiudvalget udgører et tydeligt flertal, og har 19 ud af 21 mandater. Alt det, der vedtages der, bliver generelt lagt direkte ud som en beslutning i byrådssalen. Der ændres ikke et komma. Vi har et udvalg, der er et enerådigt byråd, som bag lukkede døre bestemmer det hele. Derfor kalder jeg Økonomiudvalget “det lille byråd”. På afstand ligner det, at de indstilinger, der kommer, tages ukritisk og bare besluttes. Det ser man igen i denne sag. Jeg har selv været personalechef for mange mennesker, og håndteret konflikter. Den her sag skulle være løst på lavest mulige niveau, men er endt på højeste. Når den ryger på direktions- og økonomiudvalgsniveau, er der ingen vej tilbage udover at rive det i stykker og sige, at man har fejlvurderet situationen. Jeg ved ikke præcist, hvad der er sket udover, hvad man har kunnet læse fra borgervejlederens besidder i udtalelser pressen, og ud fra det måtte sagen aldrig være kommet op på det her niveau, forklarer Byrgesen.