Nu kan alle private borgere i Kolding kommune komme af med deres haveaffald på alle tider af døgnet. Fra juni måned er det nu muligt at kommet af med fx haveaffald, beton og jord efter normal lukketid.

Den gamle genbrugsplads Bronzevej 4 er blevet delt i 2 pladser.

Man har valgt at flytte de nemme fraktioner fra den gamle plads og over på den nye plads, plads nr. 2. Fremover kan borgerne, på den nye plads som har døgnåben, komme af med:

–      Grene:                Fx rene grene med en diameter op til 30 cm

–      Rødder:               Stød eller grene med en diameter på over 20 cm

–      Grøntaffald:         Græsafklip, blade, hækafklip, nedfaldsfrugt o l.

–      Papir:                 Al slags papir, aviser, brochurer, ugeblade, hæfter, breve m.m.

–      Flasker:              Flasker og rengjorte glas (gerne med låg)

–      Dåser:                Drikkedåser og rengjorte konservesdåser

–      Beton:                Beton og murbrokker

–      Jord:                  Overskudsjord fra haven

 

Med den nye opdeling af pladserne, giver man borgerne en bedre mulighed for at komme af med de nemme fraktioner. Samtidig vil det fremover være nemmere at sortere sit affald mere grundigt, der vil komme flere fraktioner, flere sorterings muligheder på plads nr. 1.

Dette vil give en bedre kvalitet i genanvendelse samt en højere genanvendelsesprocent.

”Vi har store forventninger til forsøget og håber at borgerne vil tage godt imod deres nye døgnåbne genbrugsplads. Da den nye plads er uden fast bemanding, håber vi at borgerne vil hjælpe til med at holde pladsen ren for uønsket affald og kun læsse af i de dertil indrettede områder og containere. Det er tanken, at hvis forsøget med de nemmer fraktioner bliver en succes, at pladsen kan udvides med flere fraktioner.Vi håber derfor at borgerne tager godt Imod de nye muligheder og vil tage ejerskab i forsøget, ” udtaler affaldschefen Henrik Martinsen.

 

Placering af de pladser

Plads nr. 1 er placeret på Bronzevej 4 og plads nr. 2 er placeret på Bronzevej 5.