Bernhard Bertelsen, 1938-2022

https://gardeniablomster.dk/