Lauge Gjødsbøl, Fredericia, 1931-2020
Ellen Sørensen, Fredericia, 1932-2020

Skriv et svar