En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at Fredericia mister 20 procent af sin strandbeskyttelse, hvis Venstre gennemfører partiets landdistriktsudspil.

Kysterne er i dag beskyttet af en såkaldt strandbeskyttelseslinje på 300 meter, der beskytter kysten mod byggeri og sikrer alle lige adgang.

En ny beregning fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at partiet Venstres nye landdistriktsudspil vil fjerne 18 procent af strandbeskyttelsen af de danske kyster.

  • Vores vidtstrakte kyster er noget af det mest unikke natur, vi har og er vores svar på Grand Canyon og Serengetti Sletten. Det er uhørt, at den enorme værdi kysterne har, takket være at generation efter generation har stået værn om dem, nu uden videre skal formøbles. Det kan Danmarks Naturfredningsforening ikke se stiltiende på, siger Ella Maria Bisschop- Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kommuner rammes forskelligt

Helt konkret foreslår partiet, at strandbeskyttelseslinjen kun skal være gældende, når der er tale om sammenhængende natur, og kun ind til nærmeste vej eller hus.

Danmarks Naturfredningsforening har undersøgt, hvor stor en del af strandbeskyttelsen der forsvinder, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Undersøgelsen viser for hver enkelt kommune, hvor stor en del af strandbeskyttelsen der forsvinder. Det betyder for eksempel at en kommune som Dragør mister 43 procent af sin strandbeskyttelse. I Svendborg er tallet 26 procent og bevæger man sig op til toppen af Danmark er tallet 13 procent i Frederikshavn Kommune. I Fredericia er det 20 %.

 

Kyster beskyttet siden 1937

De danske kyster har siden 1937 været beskyttet af en såkaldt strandbeskyttelseslinje.

  • Kysterne er vores fælles nationale natur og kulturarv. Den har ingen politiker ret til at sælge ud af. Åbner vi op for byggeri, er det startskuddet til at lukke kysterne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I en gallupundersøgelse fra 2014 svarer 88 procent af danskerne på tværs af partiskel, at det er vigtigt for Danmark, at vi beskytter de ubebyggede kyster.