Landbrugskoncernen DLG præsenterer i dag en bæredygtighedsplan, der indeholder konkrete klimamålsætninger, men hvor det primære fokus er på at skabe reelle bæredygtige løsninger, som kunderne kan få glæde af på den korte bane.

Der skal sættes skub i den grønne omstilling af landbruget med konkrete løsninger. Det er budskabet fra et af Europas førende landbrugsselskaber, DLG, som i dag præsenterer en plan for, hvordan koncernen i fremtiden vil nedbringe sit eget klimaaftryk og samtidig understøtte sine ejere og kunder på deres rejse mod en endnu mere bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion.  

Planen dækker alle forretningsområder i koncernen. På klimaområdet er hovedmålet at reducere udledningen fra koncernens egne aktiviteter med 50 procent i 2030* og samtidig arbejde hen mod klimaneutralitet i 2050. DLG vil dog særligt fokusere på at skabe konkrete produkter og løsninger til sine kunder på både den korte og den lange bane.

“Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling i landbruget og være klimaneutrale i 2050, så kræver det handling. Når jeg taler med mine kolleger og samarbejdspartnere i erhvervet, så efterspørger de konkrete løsninger, der kan være med til at gøre en forskel på den enkelte bedrift. Derfor har vi lavet en bæredygtighedsplan, hvor vi foruden koncernens klimamålsætninger sætter skarpt fokus på, hvordan vi kan tilbyde produkter og værktøjer, der gør det enkelt for vores kunder at træffe det klima- eller miljøbevidste valg, ” siger Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG, og fortsætter:

“DLG er grundlagt og ejet af landmænd, og derfor er det helt essentielt for os, at vi med vores bæredygtighedsplan understøtter dem på deres rejse mod at gøre deres produktion endnu mere bæredygtig. I de kommende år vil vi som landmænd i stigende grad opleve, at der bliver stillet krav og være forventninger til, hvordan vi kan bidrage til at levere på klimadagsordenen. Der ser jeg det som DLG’s opgave at være med til at gøre det muligt at indfri de krav og forventninger, vi bliver mødt med.”

Vejen mod ZERO  

Det er ikke nyt, at DLG arbejder med bæredygtighed. Gennem flere år har koncernen stræbt efter at gøre sine egne aktiviteter mere bæredygtige og ressourceeffektive, mens der samtidigt er udviklet værktøjer og produkter med en bæredygtig profil. Klimadeklarering af foder, forskning i planteforædling og optimering af husdyrfoder er blandt eksemplerne.

Bæredygtighedsplanen, der har fået navnet ZERO, tager udgangspunkt i DLG’s og det danske fødevareerhvervs målsætning om klimaneutralitet i 2050. Foruden at levere løsninger til kunder og ejere vil DLG arbejde målrettet for at nedbringe udledningen fra koncernens egne aktiviteter samt sikre at sojaen, der importeres til brug i husdyrfoder, er ansvarligt og afskovningsfrit produceret.

På koncernniveau er der derfor sat fire overordnede mål:

“Bæredygtighedsplanen er DLG’s bud på, hvordan vi kan bidrage til de internationale klimamålsætninger såvel som de mål, der er sat i fødevareerhvervet. Som et af de første led i værdikæden er det vigtigt for hele landbrugssektoren, at vi i DLG er med til at vise vejen mod et grønnere erhverv, hvor vi alle arbejder hen mod at være klimaneutrale i 2050. Vi ser bæredygtighed som en kommerciel mulighed for koncernens ejere og kunder, hvor vi bevarer vores konkurrenceevne og samtidig bidrager til at skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer,” siger koncernchef Kristian Hundebøll, og uddyber:

“Vi har mange spændende projekter i gang på tværs af koncernen. Til foråret skal vi producere grønne proteiner af græs og lucerne, vi vil fortsat forske i planteforædling, så vi kan få mere ud af mindre, og så skal vi kigge på at flytte en del af transporten over på brændstoffer fra vedvarende energikilder. Det er vigtigt for DLG, at vi er med til at skabe rammerne om de kommende generationer, også i landbruget. Vi har ikke alle svar endnu, men med bæredygtighedsplanen sætter vi en klar retning, som vil gavne vores ejere, kunder og verden omkring os på både den korte og den lange bane.”  

DLG-koncernens klimamål er sat i overensstemmelse med FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer. Næste skridt er at få målene valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overensstemmelse med målsætningerne i Paris-aftalen.

Læs mere om DLG’s arbejde med bæredygtighed på koncernens nye bæredygtighedsside.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer