DLG regnskab med vækst på top- og bundlinje

0

Med en omsætningsfremgang på 1,3 mia. kr. samt et driftsresultat (EBITDA), der rundede 2,0 mia. kr. for første gang i selskabets historie, kommer DLG-koncernen ud af 2020 med flotte resultater fra de tre forretningsområder Agribusiness, Premix & Nutrition samt Energy & Retail.

2020 var et år med fremgang på flere parametre for DLG. Koncernens omsætning passerede 51 mia. kr., og driftsresultatet (EBITDA) rundede for første gang 2,0 mia. kr. Resultatet fra den primære drift (EBIT) landede på 1.071 mio. kr. mod 839 mio. kr. i 2019, hvilket er en fremgang på 28%. Resultatet steg fra 350 mio. kr. i 2019 til 601 mio. kr. i 2020. De finansielle nøgletal blev endnu engang styrket.

“Den verdensomspændende corona-pandemi satte sit tydelige aftryk på vores alles hverdag i 2020, som var et år, der viste os, hvor uforudsigelig en verden vi lever og driver forretning i. Set i det lys er jeg godt tilfreds med, at vi leverer så godt et resultat med vækst på både top- og bundlinje. Det vidner om, at vi har opbygget en stærk forretningsmodel, hvor alle forretningsområder bidrager til det positive resultat, som gør, at vi kan komme med en historisk stor udlodning på 135 mio. kr. til vores ejere. De får dermed forrentet deres andelskapital med 11%,” siger Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG, og fortsætter:

“Det er et resultat, der i høj grad kan tilskrives en ekstraordinært stor indsats fra koncernens medarbejdere, som har mødt udfordringerne, pandemien bragte med sig, med omstillingsparathed og vilje til at lykkes. I en tid hvor store dele af verden lukkede ned, var de med til at sikre råvareforsyningen til blandt andet fødevareproduktionen og bidrog derigennem til at holde samfundet i gang. Det fortjener de stor anerkendelse for.”

Det tyske marked udgør fortsat en væsentlig del af DLG-koncernens forretning. Med en omsætning på over 33 mia. kr., hvilket er 5% højere end i 2019, og et driftsresultat (EBITDA) der stiger med 8% til 1,1 mia. kr., fortsætter DLG med at hente toplinje- og indtjeningsvækst i Tyskland, der er Europas største økonomi.

“Vi har i 2020 styrket vores markedsposition inden for alle tre forretningsområder gennem vores stærke tyske datterselskaber, der dækker de fleste tyske delstater. Det er således glædeligt at se den markante fremgang, vi gennem de senere år har haft i Tyskland. Vi forventer, at vi fortsat kan udbygge vores samlede styrkeposition på det tyske marked og derigennem skabe værdi for vores danske ejere,” siger Kristian Hundebøll.

Agribusiness

Med et godt år for koncernens Agribusiness-selskaber fastholder DLG sin stærke position på det europæiske marked for grovvarer. Den samlede omsætning blev 32,1 mia. kr., og der var en afsætningsmæssig fremgang på 7%. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 953 mio. kr., hvilket er på niveau med 2019.

I høsten kom afgrøder af høj kvalitet i hus, og det er en efterspurgt vare på verdensmarkedet. Samlet har DLG-koncernen eksporteret 4,6 mio. (+15% ift. 2019) tons korn ud af koncernens havneterminaler i Danmark, Sverige, Tyskland, Baltikum og Polen, hvilket især har bidraget til omsætningsfremgangen.

“Vi har eksekveret et stort eksportprogram, hvor vi har sendt korn af høj kvalitet fra vores nordeuropæiske havneterminaler ud til kunder over det meste af verden. Der har været særligt stor efterspørgsel fra de europæiske markeder, men vi har også formået at opbygge nye markeder i andre dele af verden,” siger Kristian Hundebøll og fortsætter:

“Igennem mange år har vi desuden arbejdet målrettet med at udvikle en stærk portefølje af markedets bedste foderblandinger, og det kvitterede vores kunder for igen i 2020, hvor vi endnu engang præsterede et højt salg af færdigfoder på 4 mio. ton, hvilket manifesterer koncernens position som en af Europas største foderproducenter.”

I oktober 2020 modtog DLG det første skib med verificeret ansvarligt og afskovningsfrit produceret soja som et led i koncernens arbejde hen mod 100% bæredygtig soja i 2025.

Inden for planteavlsområdet har det været et særdeles tilfredsstillende år med en god vækstsæson med en flot afsætningsfremgang på salg af planteværn og gødning i Danmark, Tyskland, Sverige og Baltikum.

Premix & Nutrition

Med en omsætning på 3 mia. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 175 mio. kr., svarende til en fremgang på 14% ift. 2019, kom Vilofoss-gruppen i 2020 tilbage på vækstsporet med en pæn fremgang i både salg og indtjening. Der har været særligt fokus på at integrere de seneste års internationale opkøb og strategiske samarbejder, hvilket har båret frugt på trods af udfordringer som følge af COVID-19. I Frankrig har en markant omstilling af forretningen resulteret i en flot indtjening, så det nu er Vilofoss’ tredjestørste marked, mens gruppen har cementeret sin position i Benelux-landene. Kina og Rusland leverer ligeledes positive resultater på trods af svære markedsforhold.

Det tyske marked for vitaminer og mineraler er præget af intensiveret konkurrence. Trods det har Vilofoss Tyskland haft et godt år med en fin salgsudvikling, og set over en årrække er den samlede markedsudvikling i Tyskland positivt stigende. Det har ligeledes været et godt år for Vilofoss Danmark, hvor der særligt har været en pæn efterspørgsel på Vilofoss’ produkter til optimering af produktionsøkonomien på bedriften.

“Det har været et særdeles flot år i Vilofoss-gruppen, der for alvor har høstet frugterne af de seneste års strategiske opkøb og internationale investeringer, og samtidig står Vilofoss stærkt på hovedmarkederne i Tyskland og Danmark. Premix & Nutrition er et forretningsområde med store muligheder, og med et anerkendt internationalt brand som Vilofoss har vi et stærkt kort på hånden,” siger Kristian Hundebøll.

Energy & Retail

Det har generelt været et godt år inden for forretningsområdet Energy & Retail, der har realiseret en fremgang i både omsætning og indtjening. Omsætningen gik op med 300 mio. kr. til i alt 16,3 mia. kr., mens driftsresultatet (EBITDA) blev på 874 mio. kr., hvilket er en fremgang på 10% i forhold til sidste år.

Igen i år leverer tyske Team, der tegner sig for størstedelen af aktiviteterne inden for Energy & Retail, rekordresultater i såvel energi- og byggemarkedsdivisionen. Det er særligt bedre marginer på energiområdet samt øget efterspørgsel fra både privat- og erhvervskunder i de tyske byggemarkeder, der driver det flotte resultat.

Den danske energiforretning, der er bygget op omkring et samarbejde mellem DLG Energi og DCC Energi, kom ud af 2020 med et rigtig godt resultat. Det samme gør sig gældende i Land & Fritid-kæden, der i 2020 havde den største omsætning og indtjening nogensinde.

“Energy & Retail viste igen i 2020 særdeles flotte takter med tilfredsstillende resultater over hele linjen. På det tyske marked har Team endnu gang overgået sig selv med et flot resultat og leverer en pæn fremgang i både omsætning og indtjening inden for såvel energi- som byggemarkedsdivisionen. Det sætter en tydelig streg under, at Team er og bliver en strategisk vigtig del af koncernen, der bidrager betydeligt til det samlede resultat, og som vi fortsat har store forventninger til,” siger Kristian Hundebøll.

DLGs CEO, Kristian Hundebøll. Foto: Emil Lauersen

Forventninger til 2021

2021 er det sidste år i den indeværende strategiperiode, hvorfor der vil være fokus på at levere på målsætningerne i koncernstrategien ‘Leading the Way 2021’. Samtidig tager koncernen hul på implementeringen af selskabets bæredygtighedsplan, hvor der skal udvikles bæredygtige løsninger til kunder og ejere.

“2021 tegner til at blive et spændende år for DLG som koncern, hvor vi skal i mål med vores koncernstrategi og samtidig sætte endnu mere fart på vores arbejde med bæredygtige produkter og løsninger. Men det er også et år, hvor en række eksterne faktorer kan påvirke den verden, vi driver forretning i. Selvom udrulningen af vacciner er påbegyndt, er det svært at spå om, hvordan pandemien udvikler sig i løbet af året, og hvilken påvirkning det vil have på verdensmarkedet og -økonomien. Dertil kommer en række handelspolitiske og økonomiske faktorer, der ligesom afrikansk svinepest og fugleinfluenza kan få indflydelse på markedsudviklingen. Vi fastholder dog den strategiske og indtjeningsmæssige kurs, vi har sat,” siger Kristian Hundebøll.

DLG udbetaler 135 mio. kr. til ejerne og sætter øget fokus på bæredygtige løsninger

DLG’s repræsentantskab har godkendt den største overskudsdeklarering i selskabets historie og sender 135 mio. kr. ud til andelshaverne. Den samlede overskudsdeklarering over de seneste fem år kommer dermed tæt på 600 mio. kr.

Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG

Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG, siger:

“I år overskudsdeklarerer vi 135 mio. kr. til vores ejere, de danske landmænd, hvilket svarer til en forrentning af andelskapitalen på 11%. Det er den største overskudsdeklarering i DLG’s historie, og at vi over de seneste fem år samlet har overskudsdeklareret næsten 600 mio. kr. til vores ejere, er et bevis på, at DLG er et solidt indtjenende selskab med gode finansielle nøgletal, en velfungerende strategi og tre stærke forretningsområder.”

Internationale resultater bidrager positivt til det danske hjemmemarked

“Der er leveret meget flotte resultater fra alle forretningsområder i år, og det vidner om, at DLG er et af Europas førende landbrugsselskaber. Med vores strategi har vi over de seneste år udbygget den position, og samtidig har vi haft fokus på omkostninger og styrket vores finansielle nøgletal. Det gør, at DLG i dag står stærkt med både en velfungerende dansk forretning og bred portefølje af internationale aktiviteter, som tilsammen skaber værdi for de danske ejere,” siger Niels Dengsø Jensen.

DLG’s internationale aktiviteter bidrager med størstedelen af koncernens indtjening, og Niels Dengsø Jensen understreger, at det er medvirkende til, at DLG de seneste år har været i stand til at investere i store danske projekter. Senest Vilofoss-fabrikken i Brædstrup, hvor der tages første spadestik i år, samt moderniseringen af de to foderfabrikker i henholdsvis Skave og Vrå.

“I bestyrelsen og repræsentantskabet har vi desuden været med til at sætte gang i en større transformation af den danske forretning, hvor målet er at skabe en bedre kunde- og købsoplevelse ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Det er et projekt, der tydeligt viser, at i DLG arbejder forretningen og ejerne sammen om at skabe de bedste løsninger til landmanden,” siger formanden.

Bæredygtige løsninger i fokus

Løsninger er også i fokus i 2021, hvor DLG for alvor sætter fart på bæredygtighedsindsatsen. Med lanceringen af koncernens bæredygtighedsplan er der sat en klar retning for, hvordan der over de kommende år skal fokuseres på at skabe løsninger, der kan hjælpe DLG’s ejere og kunder mod en mere bæredygtig fremtid.

“For at være konkurrencedygtige skal vi til enhver tid kunne tilbyde vores kunder og ejere markedets bedste produkter og løsninger, og det gælder også inden for bæredygtighed. Når jeg taler med mine kolleger i landbruget, så understreger de, at der er brug for, at vi ikke kun fokuserer på de klimamål, vi skal indfri om 10, 20 og 30 år, men endnu mere på at finde de løsninger og muligheder, der skal bringe os derhen,” siger Niels Dengsø og fortsætter:

“Det er et arbejde, vi allerede er godt i gang med, men som vi nu sætter endnu mere tryk på. I år åbner Team i Tyskland den første brint-påfyldningsstation, vi går i gang med at producere grønne proteiner, og vi fortsætter udviklingen af bæredygtige kornsorter samt ressourceeffektive foderløsninger og ingredienser, der kan være med til at nedbringe klimaaftrykket fra den enkelte bedrift.”

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer