Forside Erhverv DLG får miljøgodkendt etablering af midlertidigt lager

DLG får miljøgodkendt etablering af midlertidigt lager

DEL
DLG bygger nyt domicil. Første spadestik. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

DLG A.M.B.A har den 4. september 2018 søgt om tilladelse til etablering af et midlertidigt lager til husdyrbrug relaterede produkter, herunder rengørings- og desinfektionsmidler, dyrefoder, tilskudsprodukter til foder (vitaminer og mineraler) mv. på Nordre Kobbelvej 10, Fredericia. Det er nu blevet miljøgodkendt.

Teknik & Miljø har den 20. december 2018 meddelt miljøgodkendelse til oplag af kemikalier hos DLG A.M.B.A på Nordre Kobbelvej 10, Fredericia. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår, der sikrer, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for miljøet og omgivelserne. 

Samtidig har Teknik & Miljø truffet afgørelse om, at oplaget ikke medfører pligt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Miljøgodkendelsen omfatter udelukkende oplag af kemikalier, dvs. rengørings- og desinfektionsmidler. Produkterne opbevares i originalemballage, der forekommer ikke omhældning eller sammenblanding af kemiske produkter. Oplaget udgør ca. 450 m2, og omfatter oplag i lagerhallen og oplag af brandfarlige produkter i en lukket container, der er placeret udendørs. 

Med miljøgodkendelsens vilkår vurderer Teknik & Miljø, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne. Der er stillet de nødvendige vilkår til forebyggelse af forurening og til sikring af korrekt håndtering af kemikalierne. Der er blandt andet vilkår om tætte belægninger, driftsinstruktioner og etablering af afhjælpende foranstaltninger ved spild. 

Teknik & Miljø har på baggrund af en screening af miljøforholdene truffet afgørelse om, at oplaget af kemikalier ikke har væsentlig indvirkning på miljøforholdene i området. Der er således truffet afgørelse om, at der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her
DEL