De kommende uger vil det ødelagte dige ved det nye vådområde i Apotekerengen mellem Nr. Bjertvej og Lyshøj Allé i Kolding blive repareret. Naturprojektet skal bidrage til, at der ledes færre næringsstoffer ud i Kolding Fjord og Lillebælt og samtidig give beboerne i området et nyt rekreativt område.

”Diget brød sammen, da det regnede voldsomt op til jul. Nu ændrer vi på konstruktionen af diget, og samtidig etablerer vi et nødoverløb, så vandet ved ekstrem regn vil blive ledt uden om diget og ned i vandløbet på den anden side,” siger projektleder Lotte Madsen fra Kolding Kommune.

Færdiggørelsen af det nye naturområde ventes at tage tre-fire uger – og muligvis lidt længere, hvis jorden sætter sig mere end beregnet. I alt skal der bruges 800 kubikmeter ler og 600 kubikmeter sand, hvilket indebærer øget tung trafik i en periode.

”Lastbilerne vil køre via Lyshøj Allé og op langs banedæmningen med materialerne. Af hensyn til sikkerheden sætter vi skilte op og lukker midlertidigt for offentlighedens adgang til den sydlige del af det nye naturområde og stien mellem tunnellen ved Apotekervænget og Kobbelskoven,” forklarer Lotte Madsen.

Undersøgelser har vist, at gennembruddet af diget skyldtes en kombination af flere faktorer.

”Det regnede meget i de sidste måneder af 2015, og de omgivende marker og naturarealer kunne ikke optage mere vand. Samtidig havde det nyetablerede dige sat sig mere end beregnet. Da der opstod en kraftig regnhændelse i julen, løb vandet fra den fyldte sø over det laveste punkt i diget og gnavede hul i det. I samarbejde med vores rådgivere, som har projekteret diget for os, er vi nået til den konklusion, at konstruktionen skal være mere robust,” oplyser Lotte Madsen.

Det dige, som nu bliver lavet, vil kunne modstå ekstrem regn. Løsningen indebærer, at der etableres et aflastningsoverløb ved søbredden. I gennemsnit forventes der at blive brug for overløbet hvert andet år.

”Når diget er færdigt, laver vi en indvielse. Beboere i lokalområdet og andre interesserede får mulighed for at komme og se det nye naturområde med de to søer på henholdsvis 5 og 1,7 hektar. Søerne bygges op omkring Apotekergrøften, som løber gennem dalsænkningen i det kuperede terræn. Vi ved, der er store ønsker fra de lokale om stier i området, og man kan se, at folk allerede færdes ad trampestier og skovstier. Vi vil efterfølgende nærmere undersøge behov, muligheder og økonomi,” siger Lotte Madsen.