Vejle Kommune indtager med en 22. plads fortsat den øverste plads på rangstigen i Trekantområdet i DI’s årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner.

– Det er glædeligt at se, at Vejle Kommune fastholder en høj erhvervsvenlighed. Kommunen oplever i disse år en stor befolkningsmæssig vækst, så mange andre opgaver end erhvervslivets betingelser kan let tage fokus. Derfor er det ekstra vigtigt at holde den erhvervsvenlige fane højt, så de mange tilflyttere også kan glæde sig over stærke lokale virksomheder med mange interessante arbejdspladser i årene, der kommer, siger formand for DI Trekantområdet, adm. direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S.

Netop muligheden for at kunne finde kvalificerede medarbejdere bør ifølge virksomhederne fortsat have højeste prioritet i kommunens indsats, ligesom virksomhederne peger på, at uddannelsesindsatsen i kommunen også bør prioriteres.

– Den store tilflytning til kommunen er sød musik i mange virksomheders ører, for tilflytning betyder flere kvalificerede medarbejdere til virksomhederne. Vi kan også se, at virksomhederne er glade for Vejle Kommunes samlede indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft, ligesom der er også tilfredshed med samarbejdet med jobcentrets, så der er ingen tvivl om, at Vejle har et rigtig fint udgangspunkt for en god erhvervsmæssig udvikling, siger Carsten Kind.

– Virksomhederne peger også på, at uddannelsesindsatsen bør prioriteres. Heldigvis kan vi også her registrere, at Vejle Kommune gør en stor indsats for at understøtte samarbejdet imellem det lokale erhvervsliv og folkeskolen, eksempelvis er det obligatorisk, at eleverne skal i erhvervspraktik. Det har stor værdi, for vi skal sikre, at de unge på et tidligt tidspunkt bliver interesserede i at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, for faglærte bliver der stor mangel på i fremtiden. Blot kan vi ønske, at en lidt større andel af de unge i Vejle Kommune tager imod tilbuddet, siger Carsten Kind.

Infrastruktur og transport bliver også nævnt af virksomhederne som en vigtig prioritet i kommunens arbejde for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. I året, der er gået, er virksomhederne blevet mere utilfredse med det kommunale vejnet og medarbejdernes muligheder for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde.

– Det er tydeligt, at den store tilflytning til kommunen og den store aktivitet i området stiller større krav til infrastrukturen. Derudover ser vi en åbenlys udfordring med Vejle Fjordbroen og de afsmittende problemer, det giver, når der er kødannelser på broen, og bilisterne vælger at køre igennem Vejle by. Vi ved, at Vejle Kommune er i gang med at finde løsninger, men det haster, for problemerne vokser sig blot større år for år, og kan sætte en prop i den gode udvikling, Vejle er inde i, siger Carsten Kind.

– Der er ganske få tidsler i årets undersøgelse af Vejle Kommunes erhvervsvenlighed, men virksomhederne er blevet mindre tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde, ligesom hensynet til erhvervslivet i den lokale planlægning ikke bliver mødt med så stor tilfredshed som i tidligere undersøgelser. Det kunne tyde på, at der er behov for fornyet fokus på den fysiske planlægning, og at der til stadighed bliver udstykket nye erhvervsgrunde, der svarer til virksomhedernes efterspørgsel, siger Carsten Kind.

Se undersøgelsen her.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk, DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7.770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.