Kronik af formand for DI Trekantområdet, adm. direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S og branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Dansk Industri har netop lanceret et bud på en stor investeringsplan for mobilitet og trafikal infrastruktur i Danmark 2021-2030. DI foreslår, at der afsættes 75 mia. kr. i nye, statslige midler til udbygningen af veje, jernbaner, cykelstier mv. Alt sammen fuldt finansieret i DI’s økonomiske 2030-plan.

Carsten Kind. Foto: PR.

Vi kan ikke bygge alting på én gang. Derfor er vi nødt til at prioritere. Enhver kan komme med en alenlang ønskeseddel, men sådan bliver virkeligheden jo ikke. Som ansvarlig erhvervsorganisation har DI påtaget sig at komme med et bud på en prioritering. Helt konkret peger DI på, at E20/E45 nord for Kolding skal udbygges som et af de allerførste projekter. Dette motorvejskryds ”samler” både trafikken fra nord, syd, øst og vest. Det er én af de vigtigste motorvejsstrækninger i Danmark, og den skal udbygges hurtigst muligt.

Ud over E20/E45 har DI også peget på en række andre projekter, der skal sættes i gang inden 2030. Det gælder bl.a. udbygningen af E45 mellem Vejle og Randers, udbygning af E20 ved Odense, en ny midtjysk motorvej, dobbeltspor på jernbanen mellem Tinglev og Padborg og en markant satsning på cykelstier og kollektiv transport.

Michael Svane, Dansk Industri

Oveni de 75 mia. kr. kommer så en række brugerbetalte projekter, hvor det ikke er staten – og dermed skatteborgerne – der skal betale. En fast forbindelse over Kattegat hører til denne kategori, for den skal betales af brugerne. Og en fast forbindelse over Kattegat hænger sammen med en 3. Lillebæltsforbindelse, som igen hænger sammen med en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
Netop forbindelserne imellem Jylland og Fyn/Sjælland er helt afgørende, når man ser på mobiliteten i Danmark. Som det er nu, er vi sårbare med blot én anvendelig vej- hhv. banebro imellem Fyn og Jylland. Og den kritiske trængsel på den ny Lillebæltsbro er ikke mange år ude i fremtiden.

Det tager lang tid at planlægge de meget store infrastrukturprojekter. Især planlægning og byggeri af broer er en langstrakt og kompliceret affære. Realistisk set vil nye faste forbindelser mellem Jylland og Fyn/Sjælland først kunne stå færdig engang i 2030’erne. Men det er vigtigt, at man ikke bare lader stå til i Trekantområdet i en afventen på en mulig ny Kattegatforbindelse.
DI mener derfor, det er helt afgørende, at der hurtigst muligt udarbejdes en større strategisk analyse af, hvordan vi i fremtiden skal sikre den bedst mulige afvikling af øst-vest trafikken i Danmark.

DI ønsker, at Danmark skal have mobilitet og infrastruktur i verdensklasse. Det får vi kun, hvis vi træffer kloge og grundigt belyste valg.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer