Mens de fleste store virksomheder er tilfredse med den kommunale erhvervsvenlighed, tegner der sig andet billede blandt landets mindste virksomheder. SMV’erne på Fyn rangerer kommunernes erhvervsvenlighed lavere end de store virksomheder. Flere kommuner bør derfor have mere fokus på SMV’erne, mener DI Byggeri Fyn.

På Fyn er der store forskelle på, hvor højt store virksomheder og SMV’er rangerer kommunernes erhvervsvenlighed. Her er 84,2 pct. af de store virksomheder tilfredse med erhvervsvenligheden, mens tilfredsheden blandt SMV’erne ligger på 56 pct. Og det bør få politikerne til at reagere, mener Dan Johansen, formand for DI Byggeri Fyn:

– Virksomhederne er generelt meget tilfredse her på Fyn, men vi ser desværre en tendens til, at flere af de mindre virksomheder føler sig overset, siger han.

Også mellem kommunerne er der store forskelle på, hvor tilfredse de mindste virksomheder er med erhvervsvenligheden. Nordfyns Kommune scorer højest på Fyn med 80 pct. af SMV’erne, der er tilfredse eller meget tilfredse med kommunen, mens Kerteminde Kommune ligger i bunden med 38,2 pct.

– Virksomhedernes tilfredshed med Nordfyns Kommune viser sig også her, og det er en af forklaringerne på, at kommunen netop er kåret som fynsk mester i erhvervsvenlighed. Jeg vil derfor opfordre endnu flere kommuner til at lade sig inspirere af Nordfyns gode eksempel, siger Dan Johansen.

Årsagen til den store forskel i tilfredsheden skal ifølge DI findes i, at SMV’erne i mindre grad oplever effektiv byggesagsbehandling samt, at de oplever, at den meget vigtige dialog med både lokale politikere og embedsmænd en mindre god, end den bør være.

– Det er i sær tilfredsheden med kommunens indsats på udvalgte områder som bedre dialog mellem kommune og virksomheder og ikke mindst hurtig og effektiv byggesagsbehandlingen, der halter. Med andre ord er banen kridtet op for en forstærket indsats i de fynske kommuner også på disse områder, slutter Dan Johansen.

Læs analysen af SMV’ernes kommunale tilfredshed her.