Mens de fleste store virksomheder er tilfredse med den kommunale erhvervsvenlighed, tegner der sig andet billede blandt landets mindste virksomheder. SMV’erne i Sydjylland rangerer kommunernes erhvervsvenlighed lavere end de store virksomheder. Flere kommuner bør derfor have mere fokus på SMV’erne, mener DI Byggeri Sydjylland.

I Sydjylland er der store forskelle på, hvor højt store virksomheder og SMV’er rangerer kommunernes erhvervsvenlighed. Her er 89 pct. af de store virksomheder tilfredse med erhvervsvenligheden, mens tilfredsheden blandt SMV’erne ligger på 65,3 pct. Og det bør få politikerne til at reagere, mener Michael Mathiesen, formand i DI Byggeri Sydjylland:

– Generelt går det rigtig godt med den kommunale erhvervsvenlighed her i det sydlige Jylland. Men det kalder helt klart på en målrettet indsats, at få styrket SMV’ernes kommunale tilfredshed, siger Michael Mathiesen

Også mellem kommunerne er der store forskelle på, hvor tilfredse de mindste virksomheder er med erhvervsvenligheden. Varde Kommune scorer højest i Sydjylland med 70 pct. af SMV’erne, der angiver stor tilfredshed med kommunen, mens Tønder ligger i bunden med 55,4 pct.

– Når forskellen i tilfredsheden er så stor, og at kun lidt over halvdelen af SMV’erne i nogle kommuner er tilfredse, så er det helt sikker noget, der skal kigges på. Og den dialog tager vi meget gerne med kommunerne, siger Michael Mathiesen.

Årsagen til den store forskel i tilfredsheden skal ifølge DI findes i, at SMV’erne i mindre grad oplever effektiv byggesagsbehandling samt, at de oplever, at den meget vigtige dialog med både lokale politikere og embedsmænd en mindre god, end den bør være.

– Dialogen med virksomhederne er helt afgørende for tilfredsheden. Det er vigtigt, at virksomhederne og kommunerne i fællesskab afstemmer forventningerne til hinanden. På den måde kan kommunerne med relativt enkle midler styrke relationen til de mindre virksomheder, siger Michael Mathiesen.

Læs analysen af SMV’ernes kommunale tilfredshed her