Tilfredsheden med kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere ligger også fortsat på et højt niveau omend tilfredsheden med kommunens indsats er faldet lidt. Netop virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificerede medarbejdere er den indsats, som virksomhederne anbefaler Middelfart kommunen at prioritere højest i de kommende års arbejde.

Middelfart Kommune klarer sig fint på en række af de målinger, som årets erhvervsvenlighedsanalyse består af. Eksempelvis er der i årets undersøgelse stor tilfredshed med udbuddet af erhvervsgrunde, ligesom der er stor tilfredshed med den kommunale sagsbehandling, hvor byggesagsbehandlingen og miljøsagsbehandlingen er blevet meget forbedret, og sagsbehandlingen af sygedagpengesager lige som tidligere år ligger meget højt, og nu er tæt på at være bedst i landet ifølge vurderingen fra kommunens virksomheder.

– Ofte er det i relation til konkret sagsbehandling – og dermed kommunens rolle som myndighed – hvor virksomhederne er i berøring med kommunen. Det er derfor meget glædeligt at Middelfart har lagt ekstra ressourcer i at tilbyde virksomhederne en kompetent og effektiv sagsbehandling. Ikke nok med at det kan spare virksomhederne for meget administrativt bøvl, så kan eksempelvis en effektiv og hurtig byggesagsbehandling sagtens betyde forskellen på vundne og tabte ordrer for virksomheder, der har behov for tilladelser til at udvide sin produktion eller flytte i nye produktionslokaler, siger Carsten Kind.

Der er dog også nogle opmærksomhedspunkter i årets undersøgelse. Det gælder bl.a. infrastruktur, hvor tilfredsheden med de kommunale veje er faldet, ligesom tilfredsheden med muligheden for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde. Ligeledes finder virksomhederne det ærgerligt, at der ikke genanvendes så meget af affaldet, der bliver indsamlet. Det giver en lavere samlet score i kategorien omkring ”grøn udvikling” på trods af, at Middelfart Kommune ellers gør en stor indsats for at være bæredygtig og har taget mange initiativer for at bidrage til en grøn omstilling af virksomhederne og for at foretage grønne udbud og indkøb.

I årets undersøgelse måles også på de digitale rammer, som kommunerne tilbyder virksomhederne, bl.a. digitale erhvervsrettede services i relation til sagsbehandling, hvor undersøgelsen viser, at Middelfart Kommune gør en stor indsats. Bredbåndsdækningen i kommunen er også på et højt niveau, og virksomhederne er da også positive over for kommunens indsats for at sikre en god dækning. Den geografiske dækning med mobil bredbånd ligger dog forholdsvist lavt, her befinder Middelfart Kommune sig i den tunge ende af landets kommuner.

– De digitale rammer får større og større betydning for virksomhederne, derfor er det meget glædeligt, at kommunen generelt er godt med på dette felt, det kan gøre virksomhedernes kommunikation med kommunen lettere. Vi kan også se, at kommunen i stort omfang gør brug af ny teknologi og digitalisering i deres generelle opgavevaretagelse. Men naturligvis ærgerligt at mobildækningen ikke er i top, det er værd at kigge nærmere på, siger Carsten Kind.

Glæde i Middelfart – men målet er top ti

Undersøgelsen skaber glæde i Middelfart, men der er også klar enighed om, at ambitionen er at vende tilbage i top-10. Det er erhvervslivets store ønske efter dykket, som de har oplevet i de senere år:

– Det går utrolig stærkt i Middelfart, hvor der bliver solgt erhvervsjord som aldrig før. Der er flere tilflyttere, og virksomhederne fortsætter med at vækste. Det har skabt en udfordring i, at der mangler arbejdskraft ude i virksomhederne, men det er et positivt problem, som vi godt kan løse. Vi er glade for at bevæge os fremad, hvor vi nu ligger på 24. plads. Men vores ambition er, at vi vil gerne tilbage i top ti, så derfor skal vi sætte overliggeren højere, end den er i dag. Vi hører hjemme i top ti, og i fællesskab med Middelfart Kommune vil vi fortsætte udviklingen i byen samt tænke løsninger, der får os tilbage i top ti, siger erhvervschef, Niels Christian Hammelev og får opbakning af direktør hos Hindsgavl Slot:

– Undersøgelsens resultater er overordnet set fine, men det ændrer ikke på det fokus, som vi har. Vi er optaget af den succes, hvor mange virksomheder er på vej til Middelfart Kommune, og samtidig er erhvervslivet godt kørende. Der er nogle ting, som vi skal gøre bedre, men det er vigtigt at understrege, at vi er glade for at rykke nogle pladser frem igen. Vi scorer højt på skatter og afgifter samt samarbejdet med kommunen, og derfor har vi styr på det basale. Vi skal nu kigge på, hvordan vi kan løse problemet med manglende arbejdskraft. Tværtimod bremser det ikke vores vækst i byen, men det er alligevel et centralt fokus, vi har i Middelfart, siger Uffe Høeg Johansen.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (A), følger trop og ønsker ligeledes at opnå målet om top ti:

– Vi er marginalt bedre end sidste år, og det matcher meget godt den mavefornemmelse, som jeg har haft om vores udvikling det sidste års tid. Der er skabt flere arbejdspladser og solgt mere erhvervsjord end nogensinde, så undersøgelsen stemmer overens med de faktiske ting, vi oplever i byen. Vi skal tilbage i top ti, og derudover skal vi score højere på den grønne dagsorden, som jeg mener, at vi ligger lavt på, hvilket overrasker mig. Vi skal dykke ned i undersøgelsen og se, hvor vi skal være bedre henne, siger han.

Han mener dog, at udfordringen er mangel på arbejdskraft, hvilket de vil kigge nærmere på:

– Vi har et problem, som mange andre byer i landet også har, nemlig mangel på arbejdskraft. Det er bagsiden af medaljen, men den situation skal vi kigge på og have en dialog med virksomheder, om hvad vi skal gøre i fremtiden.

Se undersøgelsen her.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk, DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7.770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.