Fredericia scorer således en plads som nummer 26, hvilket er et spring frem på 10 pladser i DI’s landsdækkende måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er dog stadig et godt stykke fra den flotte 14. plads, Fredericia Kommune opnåede for 2 år siden.

– Fremgangen understreges af, at næsten 3 ud af 4 virksomheder vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, det er en høj andel, når man sammenligner med andre kommuner. Det er meget positivt, men vores undersøgelse viser dog også, at der er en række forhold, der trænger til at komme tilbage i fokus. Oven på den rystetur, kommunen har været igennem, er det dog ikke overraskende, og det er bestemt positivt, at kommunen har været i stand til at forbedre sin placering i årets undersøgelse, siger formand for DI Trekantområdet, adm. direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S.

Fredericia Kommune kan glæde sig over at være blandt landets absolut bedste til at tilbyde virksomhederne gode digitale rammer, som er en af de 10 kategorier erhvervsvenlighedsmålingen består af. Den gode placering i denne kategori baserer sig på en særdeles god bredbånd- og mobildækning i kommunen. Derudover belønnes kommunen for at have ydet en stor indsats for at gøre brug af ny teknologi og digitalisering i kommunens daglige drift samt at gøre brug af mange ”smart city” løsninger i kommunen, såsom intelligente trafiklys og styring af gadebelysning.

– De digitale rammer får større og større betydning for virksomhederne. At bredbåndsdækningen og mobildækningen er i top er helt afgørende. Det har også stor betydning for virksomhederne, at der anvendes digitale platforme til kommunikationen mellem virksomheder og kommunen, så unødigt papirarbejde kan reduceres. Derfor er det glædeligt at se, at Fredericia Kommune ligger helt fremme på det digitale område, siger Carsten Kind.

Virksomhederne i Fredericia Kommune er ligeledes godt tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde, og at der tages hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning, men tilfredsheden er dog dalet en smule siden sidste års måling.

– Fredericia Kommune er traditionelt stærk til at sikre en god fysisk planlægning, hvilket blandt andetplanlægningen omkring erhvervsområdet Danmark C fint illustrerer. Det er dog en opgave, der ikke må miste fokus. Det gælder også den kommunale fokus på at sikre så god infrastruktur som muligt, hvor det gælder om både at sikre et tilpasset offentligt transportsystem, og at de kommunale veje holdes ajour med behovet. Netop infrastrukturen er det politikområde, virksomhederne anbefaler kommunen at prioritere højest i de kommende års arbejde, siger Carsten Kind.

Glæde i Fredericia

Borgmesteren i Fredericia, Steen Wrist (A), glæder sig over undersøgelsens resultater og det generelle samarbejde med erhvervslivet:

– Det er glædeligt, at vi igen rykker frem til trods for det dyk, vi havde sidste år, men DI’s undersøgelse vidner om, at vi er på rette vej. Jeg hæfter mig især ved, at næsten tre ud af fire virksomheder vil anbefale andre virksomheder til at etablere sig i Fredericia Kommune. Det er jeg virkelig glad for. Vi har et godt samarbejde med Buisness Fredericia og erhvervslivet, hvilket vi både skal holde fast i og styrke i fremtiden. Vi har en central opgave i at få flere fredericianere på arbejdsmarkedet, og vores ambition er, at vi kommer på en bedre placering med hensyn til ledigheden, siger han og kaster et blik på den grønne omstilling, der er et nyt fokuspunkt i undersøgelsen:

– Derudover er det positive nyheder, at undersøgelsen indeholder nogle grønne spørgsmål, selvom der i vores tilfælde er plads til forbedringer. Vi skal gøre os mere umage med affaldssortering, hvor vi skal blive bedre til at genanvende materialer fra erhvervslivet. Vi har alle sammen, borgere, kommuner og virksomheder, et kollektivt ansvar i at aflevere naturen og klimaet i en god forfatning til fremtidige generationer. Uret tikker, og derfor skal vi i gang nu, siger Steen Wrist.

Erhvervsdirektør for Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, er enig med den fredericianske borgmester:

– Det er en glædelig nyhed, at vi har fået det vendt, og at vores erhvervskurs giver pote. Det går den rigtige vej, og vi er tættere på den ambition, som vi har, nemlig at ende i top ti. Det kræver, at vi får jobcenteret til at slå igennem med deres tiltag og fortsætte den indsats, som Fredericia Kommune og Buisness Fredericia gør for erhvervslivet. 75% af virksomhederne anbefaler, at man etablerer sig i Fredericia, og det fortæller mig, at vi gør noget rigtigt. På trods af politisk turbulens, så er der gang i byen, og vi mærker en stærk udvikling i erhvervslivet.

Se undersøgelsen her.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk, DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7.770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.