Regeringen offentliggør i efteråret deres konklusioner af den igangværende evaluering af handicapområdet og har herefter varslet forhandlinger om området.

Formand Thorkild Olesen, udtaler:

– Der er brug for en ny start på handicapområdet, hvor mennesket er i centrum. Siden 2007 er ekspertisen på handicapområdet blevet udvandet, og det er en kamp for mennesker med handicap at få den rigtige hjælp første gang. Hvis du fx får konstateret kræft, kan du få hjælp af landets bedste specialister med det samme, fordi sundhedsområdet har et godt system og en såkaldt specialeplan. Sådan skal det også være på handicapområdet, og derfor skal politikerne finde finansiering i næste års finanslov til en handicapreform.

Du kan læse DH’s forslag til en specialeplanlægning samt et inspirationskatalog til øvrige væsentlige tiltag på handicapområdet her.

Fakta: Økonomi vægter tungest

DH har spurgt mennesker med handicap og pårørende om, hvordan de vurderer hjælpen fra kommunen. Mange svarer, at kommunerne fx vægter økonomien højest, når de udmåler støtte.

  • 44 procent oplever, at kommunen vægter økonomi højest, når de udmåler støtten.
  • 45 pct. mener, at kommunerne undlod at lytte til eksperter i deres sag.
  • 40 pct. oplever, at støtten er blevet dårligere de seneste fem år.

Find undersøgelsen fra 2021 her.