I sagen om pladsmangel på Frederiksodde Skolen i Fredericia slår Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Palle Dahl, fast at der ikke er truffet nogen beslutning om nogen løsningsmodel.

I forbindelse med sagen, er har fået stor medieomtale, har der været to dialogmøder med blandt andet forældre og skolerne. Det skete for, at politikerne kunne få inputs fra de implicerede parter. Fra flere sider har er lydt kritik af, at det allerede forinden var besluttet, hvad der skulle ske.

Kritikken har gået på, at man ville flytte Frederiksodde Skolens afdeling B til Bøgeskov. Den anden løsning er, at man flytter enten afdeling B eller talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen afdeling Nørre Allé hen til området på parkeringspladsen på Kommunikationsvej / Lumbyesvej.

– Vi kommer ikke til at lave en hovsa-løsning. Møderne var lavet så vi kunne møde borgerne, som vi hele tiden har lagt op til. Vi har tidligere set et eksempel på, hvad der skete, da man flyttede en specialbørnehave, og det skal vi undgå, siger Palle Dahl.

Den midlertidige løsning på Kommunikationsvej kan dog komme til at tage tid at få igennem.

– Forvaltningen har lagt op til, at Bøgeskov-løsningen kan være klar til august. Den anden kom komme til at tage op til halvandet år, fordi der skal en ny lokalplan til og først derefter skal der en byggetilladelse til, men det er worst case, at det kommer til at tage så lang tid. Det kan være, at vi er heldige og det er klar til årsskiftet, siger Palle Dahl.

Pavillonerne, der omtales, skal komme fra Sundhedshuset, men de pavilloner, der er der, kan komme til at blive brugt til ukrainske flytninge. Det er der dog taget højde for.

– Forvaltningens ord er, at hvis det bliver pavillonerne, at vi så kommer til at anskaffe andre, hvis det er tilfældet. De pavilloner er øremærket til en løsning i det her projekt, forklarer Palle Dahl.

Palle Dahl selv er ikke i tvivl. Han vil ikke have, at den midlertidige løsning bliver at flytte til Bøgeskov.

– Men jeg vil til hver en tid sige, at der ikke er truffet nogen beslutning. Jeg ønsker en beslutning, der kommer borgerne i møde, og derfor har vi holdt to møder nu, slutter Palle Dahl.