Byrådet har på deres temamøde i går den 23. september fået præsenteret et basisbudget/budgetforslag til 1.-behandling.
Senere samme dag har Økonomiudvalg samt byrådet 1.-behandlet budgetforslaget, og i dag blev forslaget præsenteret for medarbejderne.

Siden august har Koncernledelsen arbejdet på at færdiggøre et mulighedskatalog på 95 mio.kr., der skal bidage til de kommende budgetforhandlinger.

Byrådet er netop blevet præsenteret for det færdige mulighedskatalog på temamødet den 23. september, og både budgetforslaget samt mulighedskataloget er nu sendt i høring blandt ansatte ved Fredericia Kommune, borgere, brugere, interesseorganisationer i perioden fra den 24. september kl. 12 frem til den 9. oktober 2019 kl. 12.

Alle har som sagt mulighed for at byde ind og indsende høringssvar forud for de politiske forhandlinger, der finder sted fra den 12. – 22. oktober. 

Læs hele oplægget her

www.fcfredericia.dkd