Onsdag den 30. januar 2019 konstituerede Fredericia Idrætsråd sig med Martin Schubert som formand og Charlotte Høgedal som næstformand.

Idrætsrådet tæller i alt 12 medlemmer, hvor rådet selv har mulighed for at udpege yderligere 2 medlemmer.

Forud for konstitueringen har der været afholdt fem valg i de respektive lokale idrætsmiljøer:

  • FIC/Fredericia Midtby
  • Erritsø, Sanddal, Snoghøj
  • Bredstrup-Pjedsted, Egum
  • Taulov, Skærbæk, Herslev
  • Trelde, Bøgeskov, Egeskov

Foruden de valgte ved lokalvalgene er der udpeget 7 medlemmer.

Fredericia Idrætsråd vil nu begynde arbejdet og har bl.a. planlagt et længere temamøde i marts måned og en opfølgning i maj.

Sådan ser Fredericia Idrætsråd ud: 

Formand Martin Schubert valgt i FIC/Midtby
Næstformand Charlotte Høgedal udpeget af de fire selvejende haller
Jacob Falkenby Nielsen valgt i Erritsø, Snoghøj, Sanddal
Alex Falkenstrøm valgt i Bredstrup, Pjedsted, Egum
Elna Schakmann Mathiasen valgt i Taulov, Skærbæk, Herslev
Andreas Thoustrup valgt i Trelde, Egeskov, Bøgeskov
Nils Skeby udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget
Lisa Mikkelsen udpeget af Børne- og Skoleudvalget
Tony Brazil udpeget af Sundhedsudvalget
Bent Jensen udpeget af Business Fredericia
Bodil Schelde-Jensen udpeget af Fredericia Idrætscenter
Repræsentant for Fredericia Ungebyråd udpeges 18. februar 2019
Sekretær: Idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm, Kultur & Idræt

http://www.lecture.dk/kommende-arrangementer/
Annonce. Køb billetter – klik på annoncen