På valgaftenen var der et rødt flertal bag den siddende socialdemokratiske borgmester, Steen Wrist. Men han ville ikke kalde sig selv for borgmester, før en konstituering var på plads – og her skulle en bred konstituering til, forklarede Steen Wrist. Det lykkedes han med, så nu er alle 21 byrådsmedlemmer med i aftalen.

Der gik en time, så en mere – i alt 38 timer fra valgresultatet var kendt omkring midnat tirsdag til Steen Wrist kunne præsentere sig selv som borgmester i Fredericia for de næste fire år. Meget af ventetiden gik dog ikke med at forhandle. I stedet gik den med timers venten. Der var fejl i stemmeoptællingen flere gange fra et af de store stemmesteder, hvilket resulterede i en forsinkelse på et par timer.

Det stod hurtigt i forhandlingerne klart, at der skulle et nyt byråd på plads før forhandlingerne kunne fortsætte. Partierne skulle have de 21 navne, før de skulle fordele posterne mellem sig. Derfor var det en stor gruppe spændte kandidater, der ventede i timevis på Fredericia Gymnasium onsdag. Da Steen Wrist trådte frem med en seddel i hånden, var det skæbnens øjeblik. Hvem havde sikret sig 4 år i byrådet – og hvem skulle finde på noget nyt at lave?

Der var glædesjubel, da Venstres Niels Martin Vind’s navn blev nævnt. Der var store kram og en tåre i øjenkrogen, da Vibe Dyhrberg fra Socialdemokratiet sprang listen og blev valgt som nummer 3. Der var en skuffet mine på Christian Jørgensen fra Venstre, der i de seneste otte år har været en del af byrådet. Med blot 10 stemmer for lidt, måtte han sige farvel til byrådet.

Generelt er det altid en mærkelig stemning, når det nye byråd bliver læst op. Nogle er glade, fordi de er genvalgt, nogle jubler fordi de er nyvalgte – og de der ikke opnår genvalg er meget skuffede. Dertil kommer den lange række af kandidater, der ikke opnåede valg.

Det nye byråd ser således ud:

 • Socialdemokratiet: Steen Wrist (3.611 stemmer), Ole Steen Hansen (418 stemmer), Vibe Dyhrberg (371 stemmer), Turan Savas (363 stemmer), Christian Bro (360 stemmer), John Nyborg (394 stemmer), David Gulløv (279 stemmer), Søren Larsen (237 stemmer) og Bente Ankersen (233 stemmer)
 • SF: Connie Maybrith Jørgensen (288 stemmer)
 • Enhedslisten: Cecilie Roed Schultz (1.060 stemmer)
 • Venstre: Peder Tind (1.782 stemmer), Pernelle Jensen (646 stemmer), Niels Martin Vind (534 stemmer), Kenny Bruun Olsen (374 stemmer) og Louis Lindholm (350 stemmer)
 • Konservative: Tommy Rachlitz Nielsen (685 stemmer)og Kirsten Hassing Nielsen (421 stemmer)
 • Dansk Folkeparti: Susanne Eilersen (1.082 stemmer)og Palle Dahl (189 stemmer)
 • Nye Borgerlige: Karsten Byrgesen (834 stemmer)

Nye udvalg ser dagens lys

Den nye konstituering gældende fra 1. januar 2022 betyder også nye udvalg i Fredericia Byråd – og en rokade blandt nogle af topfolkene.

Det er meget bemærkelsesværdigt, at Venstres spidskandidat Peder Tind ikke længere skal arbejde med social- og beskæftigelsesområdet. Det er et område, der har præget ham meget de sidste fire år – og et område han har fået helt ind under huden. Mange af hans visioner i valgkampen har handlet om netop dette område. I stedet er han nu at finde i spidsen for Kultur- og Fritidsudvalget, et udvalg der tidligere har været ledet af Lars Ejby Pedersen og senest Susanne Bjerregaard Mørck.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen har i de seneste fire år næsten været synonym med Sundhedshuset og Sundhedsudvalget. Det udvalg bliver lagt sammen med Beskæftigelsesudvalget, et udvalg som SF’s Connie Maybrith Jørgensen står i spidsen for. I stedet bliver Susanne Eilersen formand for et helt nyt Bosætnings- og Turismeudvalg, et område hun har arbejdet meget med især i de seneste år.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Konservative skal de næste fire år lede et nyt samlet klima-, energi og miljøudvalg. Et udvalg der nu eksplicit får tilført klima og energi, men i stedet bliver teknik skilt ud til et selvstændigt udvalg, som Christian Bro (A) skal stå i spidsen for.

Der nedsættes også tre midlertidige udvalg med mulighed for repræsentation af folk udefra. Her er Socialdemokratiets annoncerede samarbejdsudvalg på arbejdsmarkedsområdet blevet nedsat som et erhvervs- og beskæftigelsesudvalg. Desuden får Kulturkasernen, som er en del af budgetaftalen, sit eget midlertidige udvalg, som Turan Savas (A) skal stå i spidsen for. Det sidste udvalg er, atypisk, et udvalg der skal evaluere udvalgsstrukturen. Med mange nye udvalgskonstellationer kan det give meget god mening løbende at evaluere.

Her er de nye udvalg:

Økonomiudvalget:

 • Formand: Steen Wrist (A)
 • Næstformand: Søren Larsen (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Christian Bro (A)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Susanne Eilersen (O)
 • Peder Tind (V)
 • Pernelle Jensen (V)

Børne- og skoleudvalget:

 • Formand: Ole Steen Hansen (A)
 • Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Connie M. Jørgensen (F)
 • Pernelle Jensen (V)
 • Palle Dahl (O)

Bosætnings- og turismeudvalget:

 • Formand: Susanne Eilersen (O)
 • Næstformand: John Nyborg (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Niels Martin Vind (V)
 • Christian Bro (A)

Kultur- og idrætsudvalget:

 • Formand: Peder Tind (V)
 • Næstformand: David Gulløv (A)
 • Karsten Byrgesen (D)
 • Bente Ankersen (A)
 • Turan Savas (A)

Teknisk udvalg:

 • Formand: Christian Bro (A)
 • Næstformand: Karsten Byrgesen (D)
 • David Gulløv (A)
 • Kenny Bruun Olsen (V)
 • Palle Dahl (O)

Klima-, energi og miljøudvalget:

 • Formand: Tommy Rachlitz Nielsen (C)
 • Næstformand: John Nyborg (A)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Turan Savas (A)
 • Kenny Bruun Olsen (V)

Beskæftigelses- og sundhedsudvalget:

 • Formand: Connie M. Jørgensen (F)
 • Næstformand: Turan Savas (A)
 • Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • John Nyborg (A)
 • Louis Lindholm (V)

Unge- og udannelsesudvalget:

 • Formand: Pernelle Jensen (V)
 • Næstformand: Vibe Dyhrberg (A)
 • David Gulløv (A)
 • Ole Steen Hansen (A)
 • Palle Dahl (O)

Senior- og socialudvalget:

 • Formand: Søren Larsen (A)
 • Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • Susanne Eilersen (O)
 • Cecilie Roed Schultz (Ø)
 • Bente Ankersen (A)
 • Vibe Dyhrberg (A)
 • Louis Lindholm (A)

Børne og unge-udvalget:

 • Formand: Bente Ankersen (A)
 • Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (C)

§17, stk. 4: Kultur Kasernen:

 • Formand: Turan Savas (A)
 • Næstformand: Niels Martin Vind (V)
 • Kirsten Vad Knudsen (B)
 • Øvrige medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra kultur- og idrætsudvalget.

§17, stk. 4: Erhverv og beskæftigelse:

 • Nedsættes af økonomi- og erhvervsudvalget.

§17, stk. 4: Evaluering af udvalgsstrukturen

 • Formand: Kirsten Hassing Nielsen (C)
 • Næstformand: Søren Larsen (A)
 • Niels Martin Vind (V)
 • Øvrige medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget.