Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og næstformand i Senior- og Socialudvalget, Det Konservative Folkeparti

Vi trænger i den grad til en langt mere nuanceret politisk tilgang til, hvad velfærd skal være nu og i fremtiden. En værdig hjælp. En tilgængelig og nærværende hjælp. Og hjælp som er meget mere tilpasset den enkeltes behov, og hvor der gøres plads til det frie valg. Et frit valg af f.eks. plejehjem, så vi har et velfærdssamfund, hvor mennesker rent faktisk har retten til at vælge selv. 

Alt dette skal være en selvfølge, også indenfor ældreplejen, og derfor vil Det Konservative Folkeparti kæmpe for et friplejehjem i Fredericia, ligesom mindre dokumentation er en klar målsætning for os. For mindre dokumentation giver mere plads til velfærd, ligesom det frie valg hører til et moderne velfærdssamfund.

Formålet med et friplejehjem er netop at give borgerne det frie valg, og en reel mulighed for at kunne vælge mellem forskellige tilbud. Vi skal hele vejen gennem livet træffe beslutninger og valg. Hvorfor er det at når vi bliver ældre skal stat og kommune træffe beslutningerne for os. Vi ønsker at også vores ældre medborgere har valgmuligheder, også når det gælder hvor de skal leve og bo.

Fjernelse af unødvendig dokumentation vil skabe tid til at vi kan levere den velfærd, som borgerne efterspørger, og som medarbejderne i virkeligheden er ansat til at levere. Det handler i virkeligheden om at skabe glæde for borgerne og deres pårørende og arbejdsglæde for medarbejderne.

Velfærd skal debatteres på nye måder, så vi netop kan sikre den omsorg og værdighed for ældre, som alle kan være enige om. Det kræver en åbenhed for nye muligheder og et politisk mod til at gøre op med unødig dokumentation, som kun belaster en god ældrepleje.