Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og næstformand i Senior- og Socialudvalget, Det Konservative Folkeparti

Vi trænger i den grad til en langt mere nuanceret politisk tilgang til, hvad velfærd skal være nu og i fremtiden. En værdig hjælp. En tilgængelig og nærværende hjælp. Og hjælp som er meget mere tilpasset den enkeltes behov, og hvor der gøres plads til det frie valg. Et frit valg af f.eks. plejehjem, så vi har et velfærdssamfund, hvor mennesker rent faktisk har retten til at vælge selv. 

Alt dette skal være en selvfølge, også indenfor ældreplejen, og derfor vil Det Konservative Folkeparti kæmpe for et friplejehjem i Fredericia, ligesom mindre dokumentation er en klar målsætning for os. For mindre dokumentation giver mere plads til velfærd, ligesom det frie valg hører til et moderne velfærdssamfund.

Formålet med et friplejehjem er netop at give borgerne det frie valg, og en reel mulighed for at kunne vælge mellem forskellige tilbud. Vi skal hele vejen gennem livet træffe beslutninger og valg. Hvorfor er det at når vi bliver ældre skal stat og kommune træffe beslutningerne for os. Vi ønsker at også vores ældre medborgere har valgmuligheder, også når det gælder hvor de skal leve og bo.

Fjernelse af unødvendig dokumentation vil skabe tid til at vi kan levere den velfærd, som borgerne efterspørger, og som medarbejderne i virkeligheden er ansat til at levere. Det handler i virkeligheden om at skabe glæde for borgerne og deres pårørende og arbejdsglæde for medarbejderne.

Velfærd skal debatteres på nye måder, så vi netop kan sikre den omsorg og værdighed for ældre, som alle kan være enige om. Det kræver en åbenhed for nye muligheder og et politisk mod til at gøre op med unødig dokumentation, som kun belaster en god ældrepleje.

2 KOMMENTARER

 1. Det kunne være oplysende, hvis det fremgik hvad der vil være nødig eller unødig dokumentation. Er det i forhold til de ældre borgere, kommunalbestyrelsen eller øvrige myndigheder og tilsyn?

  Hvis det drejer sig om at de ældre i praksis ikke har et reelt frit valg af plejehjem og -bolig, så jeg gerne at det fremgik af debatten.

  Alternativet Fredericia støtter op om opførsel og drift af friplejehjem og -boliger, specielt hvis kommunalbestyrelsen i Fredericia ikke selv kan finde pengene til at drive det. Tilgængelige boliger er netop ikke boliger til ældre plejekrævende borgere, så det er den forkerte vej vi går i Fredericia.

  Der bliver mindre plejeboliger og borgerne har færre valg om hvor de vil bo. Så få gang i byggeriet af plejehjem eller -boliger.

  Der skal være boliger til alle. Også de ældre plejekrævende borgere.

  • MVH Kim Arthur, Forperson
   Alternativet Fredericia
   Kan ikke foklare hvorfor kommentar er anonym, jeg har logget på med Google.

Kommentarsporet er lukket