Kommunalpolitikere bruger i snit 18 timer om ugen på deres politiske hverv, og for mange påvirker arbejdet privatlivet. Alligevel ønsker langt størstedelen at genopstille. Det viser en ny VIVE-undersøgelse. Den viser også, at krænkelser er et udbredt og alvorligt problem i kommunerne.

I 2021 bruger kommunalpolitikere to timer mindre på deres politiske arbejde, end de gjorde i 2017. Tidsforbruget er faldet fra 20 til 18 timer om ugen. Til trods for det lille fald oplever en stor andel af kommunalpolitikerne, at de bruger så meget energi på det politiske arbejde, at det går ud over privatlivet.

Fire ud af 10 svarer, at de helt sikkert eller til en vis grad oplever dette, og for politikere født efter 1980 gælder det op mod 60 procent. Det viser VIVEs nye undersøgelse blandt medlemmer af landets kommunalbestyrelser.

– Yngre kommunalpolitikere varetager ofte det politiske arbejde ved siden af både fuldtidsjob og børnepasning. Det er værd at være opmærksom på, at så mange af dem føler, at deres politiske virke påvirker privatlivet. For det kan betyde, at det er vanskeligere at fastholde dem i politik og dermed sikre en bred repræsentation af borgere i kommunalbestyrelserne, hvor de unge er klart underrepræsenteret, siger seniorforsker Rasmus Tue Pedersen, der er en af forskerne bag rapporten.

Til trods for den store arbejdsbyrde er lysten til at fortsætte i kommunalpolitik høj. Næsten 84 procent af kommunalpolitikerne ønsker at genopstille til næste valg. Politikerne oplever nemlig en høj grad af indflydelse på det politiske arbejde. På en skala fra 0-10, hvor 0 er meget uenig og 10 er meget enig, er det gennemsnitlige svar 7 til spørgsmål om, hvorvidt de får gennemført deres mærkesager.

– Det er positivt, at så mange oplever at kunne gøre en forskel som medlem af kommunalbestyrelsen. For når man som politiker i så høj grad føler, at man kan komme igennem med sine mærkesager, kan det medvirke til, at man har lyst til at fortsætte i politik,” siger Rasmus Tue Pedersen.

Hver femte kommunalpolitiker er blevet krænket

Som noget nyt er kommunalpolitikerne i 2021 blevet spurgt, om de har oplevet grænseoverskridende adfærd eller krænkelser. Til det svarer en femtedel, at de har modtaget stødende kommetarer om krop, udseende eller køn, mens cirka fem procent har oplevet uønsket seksuel berøring i forbindelse med deres politiske hverv.

Særligt kvindelige politikere er udsat for krænkelser. 17 procent af kvinderne i kommunalbestyrelserne har modtaget uønskede billeder med sexistisk og seksuelt indhold. Det samme gælder for knap to procent af deres mandlige kolleger.

I dag er 67 procent af medlemmer i kommunalbestyrelserne mænd, mens en tredjedel er kvinder.

Læs flere resultater fra rapporten Kommunalpolitisk barometer 2021.

VIVEs kommunalpolitiske barometer

VIVE har i valgårene 2009, 2013 og 2017 undersøgt kommunalpolitikernes oplevelser af tidsforbrug og arbejdsvilkår, rolle og råderum, indflydelse og økonomiske prioriteringer. I år er der for første gang også spurgt deres oplevelse af konflikter og krænkelser.

’Kommunalpolitisk barometer 2021’ er baseret på besvarelser fra 613 af landets kommunalpolitikere, hvilket giver en svarprocent på 25 procent. Medregner vi delvise besvarelser, har vi modtaget besvarelser fra 799 kommunalpolitikere, hvilket svarer til en svarprocent på 33 procent.