Peder Tind fra Venstre har været igennem en lang og intensiv valgkamp. Det politiske landskab i Fredericia har ændret sig markant det seneste års tid, men Tind holder fast i de samme budskaber. For han mener det skal handle om værdierne, med plads til det enkelte menneske.

– Jeg vil have en menneskelig profil. Det kan godt være at man kan score en masse billige point på at sige noget hurtigt og smart, men hvis det ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden, så mener jeg faktisk det er værdiløst. Derfor siger jeg også gerne og ofte, at vores kulturforandring på beskæftigelsesområdet har stor betydning, for Fredericia har bare mange borgere på overførselsindkomst, siger Peder Tind.

Siden Peder Tind blev valgt som borgmesterkandidat for Venstre, har han arbejdet på, at der skal være et alternativ til Socialdemokratiet. Et af de punkter han ser som afgørende i denne sammenhæng er troen på civilsamfundet:

– For mig kan og skal kommunen ikke løse opgaverne alene. Det gøres bedst i fællesskab med civilsamfundet, erhvervslivet og kommunen, hvor vi sammen kan lykkes. Et fint eksempel er den CSR-pris vi har indført for erhvervslivet i Fredericia. Det er noget vi i Venstre har arbejdet for gennem hele sidste valgperiode, og hvis vi får muligheden, vil vi gøre endnu mere efter valget.

Tind har en stærk tro på at flere skal ind på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er at så længe man kan arbejde, så skal man. Men det skal ske med afsæt i den enkeltes reelle arbejdsevne. Her står han fast på visionen om at have et menneskeligt jobcenter, hvor han har været en stor fortaler for investeringer i flere fleksjob, opkvalificering og ikke mindst en hurtig afklaring:

  • Vi må aldrig give slip på et menneskes drøm om at komme tilbage i arbejdsfællesskabet. Derfor er inddragelsen af virksomhederne og det gode møde med det enkelte menneske også den langt bedste løsning på de her tunge problemer.

Han beskriver selv Venstre i Fredericia som ”det liberale folkeparti”, hvor man har et stort fokus på hele Fredericia og bredden i byen. Her mener han ikke, der skal være en kamp mellem Folkeskolen og privatskolen, men derimod at det handler om muligheden for at vælge.

– Vi skal sikre endnu mere frihed. Altså frie valg gennem hele livet. Det er en grundliggende måde at tænke på, at det enkelte menneske godt selv ved, hvad der er bedst for dem. Og vi er i opposition til den tankegang, at staten altid ved bedst. Tværtimod skal vi have langt mere borgerinddragelse. Det skaber også langt mere smidige forløb i en eventuel sagsbehandling, når der er en elementær respekt for det enkelte menneskes ret til at bestemme selv, siger Peder Tind.

Han mener at også en høj grad af åbenhed, kan være med til at forbedre dialogen. Netop dialog er en af hans store ambitioner, hvis han bliver borgmester:

– Min dør vil altid stå åben. Og i byrådssalen vil vi genindføre spørgetiden. Men muligheden for at dårlige sager tages i opløbet via whistleblower-ordning og en solid, politisk opfølgning, skal også stå øverst på dagsordenen.

Fredericia har historisk været en stærkt socialdemokratisk by. Det ønsker Tind at ændre på, blandt andet ved at gå til valg på en rummelig, menneskelig politik, hvor der er forståelse for byens svageste borgere.

– Det er jo klassisk, at vi bliver anklaget for at ville tage noget fra nogen. Det er bare forkert. Vi har mod til at have ambitiøse ambitioner, og vi vil have alle med. Det har altid været sådan for mig, at politik handler om værdier. Og her føler jeg, at de værdier jeg står for, er et Fredericia i mit hjerte, min vilje og min fremtid. Et sted hvor mennesker trives og hvor vi hjælper hinanden. Så hvis jeg skal love noget, så er det, at jeg vil gøre op med fortidens fejl og stå i spidsen for et nyt Fredericia, hvor borgere, erhvervsliv og politikken står sammen.