Designskolen Kolding og Museum Kolding får støtte til sammen at udvikle visionen om at gøre Kolding til kultur- og designby.

Vi skal skabe nye mødesteder i byen. Etablere levende værksteder. Engagere byens borgere i processer om æstetik, lokalhistorie og design.
Ideerne er mange, men visionen er helt klar. Kolding Kommune har afsat 1 mio. kr. til at Museum Kolding og Designskolen Kolding over de næste to år arbejder sammen om at bringe lokalhistorie, håndværk og design tættere på borgerne og dermed gøre Koldings vision om at være en designby mere nærværende.

– Netop i Kolding smelter håndværk og design sammen og indgår som en del af byens dna. Det er en del af lokalhistorien og derfor et naturligt afsæt for det nye Museum Kolding. Ikke mindst museets omfattende sølvsamling ser jeg som et helt naturlig genstandsfelt at få aktiveret og bragt i spil i forhold til de unge designstuderende. Museets samlinger rummer helt unikke eksempler på hvordan håndværk og design er hinandens forudsætninger, siger direktør for Museum Kolding, Rune Lundberg.

Markante udstillinger
Samarbejdet ligger i naturlig forlængelse af det partnerskab, som Designskolen Kolding har haft med Museet på Koldinghus, indtil slottet overgik til Kongernes Samling – et samarbejde som udmøntede sig i en række markante udstillinger af de nyuddannede designeres afgangsprojekter.
Den nye konstellation med Museum Kolding åbner op for at eksperimentere og afprøve helt nye udstillingsformater og måder at formidle designprocesser og lokalhistorie. Det nye samarbejde vil række endnu videre. Samarbejdet vil også omfatte fælles kunstneriske udviklingsprojekter, som er forankret på Designskolen Kolding.

– Sammen vil vi være med til at understøtte kommunens designvision ved i fællesskab at undersøge og eksperimentere med måder at aktivere lokalhistorie, håndværk og design og ikke mindst forske i og udfolde historisk forankrede og visionære designeksperimenter, siger Lene Tanggaard, rektor for Designskolen Kolding.

Upolerede ramme
Og den første spæde ide er allerede ved at blive søsat. Staldgårdens smukke bygninger på slotsbanken rummer uanede muligheder for at skabe nye mødesteder og oplevelser i byens rum og ikke mindst eksperimenter med nye udstillingsformater. Derfor har parterne kig på, om de gamle staldbygninger i efteråret kan danne den rå, upolerede ramme om de kommende designeres afgangsprojekter og skabe erfaringer for den transformation og nytænkning, som begge institutioner har en vision om, at samarbejdet skal bygge på.

Faktaboks:
Projektet løber over de kommende to år Der bliver bevilliget samlet 1 mio. kr. Midlerne udbetales som et ekstra tilskud til Museum Kolding. De muliggør iværksættelse af et fælles projekt mellem Museum Kolding og Designskolen, der skal bringe lokalhistorie, håndværk og design tættere på borgerne. De to institutioner vil dermed styrke det indbyrdes samarbejde og understøtte kommunens designvision, ved i fællesskab at undersøge og eksperimentere med måder at aktivere lokalhistorie, håndværk og design og udfolde historisk forankrede og visionære designeksperimenter.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer