Tak til medlemmerne af Social og beskæftigelsesudvalget: Peder Tind, John Nyborg og Inger Nielsen for tilbagemeldingen på mit læserbrev vedr. Projektet, som angiveligt kan få borgere med handicap i beskæftigelse. Det var hurtigt! Sagen viser jo med al tydelighed at det er godt satspuljen er blevet afskaffet. Det er vel ikke helt urimeligt at mene at kontrollen med anvendelsen af satspuljemidlerne kunne have været bedre?

Jeg tager udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention i min kritik, det tænker jeg er det korrekte at gøre.
FN’s Handicapkonvention definerer personer med handicap på følgende måde:

“Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”.

Da deltagerne i projektet for borgere med Handicap er blevet fundet ved screening af 398 ledige borgere tilknyttet Jobcentret, vil det jo være interessant at vide om denne screeningsmetode er udarbejdet med udgangspunkt i definitionen af personer med handicap i FN’s Handicap konvention?

Det anføres i “svaret” på mit debatindlæg at projektet er blevet løbende godkendt i Socialstyrelsen,- det bliver det egentlig ikke mindre beskæmmende af.

Jeg tillader mig fortsat at mene at deltagerne i projektet ikke er handicappede i den gængse forstand. Det er godt, hvis nogle personer som har haft svært ved at vende tilbage på arbejdsmarkedet, er kommet i job, men det er ikke rimeligt at skabe forventning om der er udviklet en metode til at få personer med handicap i beskæftigelse, hvis ikke det er tilfældet.

Der er helt klart plads til forbedringer for både børn og voksne med handicap i Fredericia Kommune. Investeringer på dette område har i mange år været yderst beskedne, hvilket der bør laves om på, således vi i Fredericia i langt højere grad kan leve op til FN’s handicapkonvention.

Jeg er stadig af den opfattelse, at de bevilgede satspuljemidler er anvendt til en forkert målgruppe. På samme tidspunkt som man kunne søge midler til beskæftiftigelsesprojektet for personer med handicap, var der ligeledes mulighed for at søge om projektmidler til udsatte og sårbare ledige, det kunne man også have valgt at gøre.

Dette er ikke en kritik af dygtige medarbejdere, de passer deres arbejde, som det bliver forventet af dem.

Connie Maybrith Jørgensen. næstformand SF Fredericia, medlem af Handicaprådet.
Havepladsvej 142, Fredericia.

4 KOMMENTARER

 1. Der findes jo heldigvis ikke en særlig gruppeinddeling der hedder “handicappede”. Det er et begreb og FN’ s formulering er stadig subjektiv.
  Men man kan jo spørge til hvor mange af de 398 ledige borgere, der har brugt deres særlige fortrinsrettighed i deres jobsøgningsarbejde. “Fortrinsret” betyder, at man har krav på at komme til en jobsamtale i offentligt regi, hvis man kan godtgøre at man er handicappet. Det er ansættende myndighed der afgør om man falder ind under ordningen.
  Man kan også spørge om der er brugt andre ordninger for handicappede f.eks. isbryderordning!
  Debatten her handler jo om der har været rigtige “handicappede” med i projektet, eller det nærmere har været “ledige med forskellige begrænsninger”.
  Der findes jo en satspuljeevaluering – den kan måske give nogen svar!

 2. Men hvor skal pengene kom fra Connie ?

  Det koster penge, SF Fredericia har jo i mange år stået inde for, at tage en del af udligningspengene
  og proppet dem i kultur og teater, frem for det der var/er årsagen til, at man fik/får dem. Du nævner en tidligere ansat ved socialstyrelsen ? er SF Fredericia bedre ?????

  Budget 2017, Middelfart 13 mio kr til kultur, Fredericia 51 mio kr til kultur/ næsten lige store Kommuner.
  Samtidig måtte Middelfart betale 56,5 mio kr. i udligning til belastede kommuner, Fredericia modtog som
  belastet kommune samme år 295,5 mio kroner i udligning, hovedsagelig fordi Fredericia har tunge sociale
  problemer. Hver 10 krone Fredericia bruger, kommer fra skatteydere i andre Kommuner, de kan så se år for
  år se, at deres penge går til teater/kultur/ mv. fremfor formålet med pengene. Men hvor længe går det ??

  Man forstår godt, at SF/Ø/Æ i Fredericia er i dyb dyb dyb tillidskrise i forhold til deres >>kernevælgere<<,
  kun 1 mandat i byrådet fortæller alt, jf. fx mediabroker 2015 undersøgelse af hvem der går i teater, det er jo
  ikke dem der går i teater / har råd til kultur i det hele taget.

 3. Men hvor skal pengene kom fra Connie ?

  Det koster penge, SF Fredericia har jo i mange år stået inde for, at tage en del af
  udligningspengene og proppet dem i kultur og teater, frem for det der var/er årsagen til,
  at man fik/får dem. Du nævner en tidligere ansat ved socialstyrelsen ? er SF Fredericia bedre ?

  Budget 2017, Middelfart 13 mio kr til kultur, Fredericia 51 mio kr til kultur/ næsten lige store
  Kommuner.Samtidig måtte Middelfart betale 56,5 mio kr. i udligning til belastede kommuner,
  Fredericia modtog sombelastet kommune samme år 295,5 mio kroner i udligning, hovedsagelig
  fordi Fredericia har tunge sociale problemer. Hver 10 krone Fredericia bruger, kommer fra
  skatteydere i andre Kommuner, de kan så se år forår se, at deres penge går til teater/kultur/ mv.
  fremfor formålet med pengene. Men hvor længe går det ??

  Man forstår godt, at SF/Ø/Æ i Fredericia er i dyb dyb dyb tillidskrise i forhold til deres
  >>kernevælgere<<, kun 1 mandat i byrådet fortæller alt, jf. fx mediabroker 2015 undersøgelse af
  hvem der går i teater, det er joikke dem der går i teater / har råd til kultur i det hele taget.

Leave a Reply