Nikotin er nu (fra d. 31. juli 2021) bandlyst fra alle danske ungdomsuddannelser, herunder gymnasier og erhvervsskoler. Reglerne gælder for samtlige nikotinprodukter, hvilket bl.a. tæller cigaretter, e-cigaretter og snus. Det betyder, at der hverken må ryges eller dampes, ligesom det heller ikke er tilladt at føre et stykke snus op under læben.

Så længe de unge er i skole, vil det hverken være tilladt at bruge nikotinprodukter på skolens område eller udenfor. De ansatte må dog ryge (og bruge andre nikotinprodukter) uden for skolens område. Røgfri skoletid blev også indført for henholdsvis grundskoler, kostskoler og efterskoler tidligere på året.

Vi er enige med politikerne om, at nikotinprodukter ikke hører hjemme på en skole, hvad end vi taler folkeskole, efterskole eller erhvervsskole. Desuden er vi fortalere for, at man beskytter børn og unge så meget som muligt og undgår at friste dem til at bruge nikotinprodukter. Derfor er vi meget positive omkring det nye lovkrav, der forhåbentligt kommer til at have en mærkbar effekt i forhold til de unges nikotinforbrug.

Kunsten at skabe et fællesskab uden røg eller damp

Det nye lovkrav – Røgfri skoletid – har ikke til formål at generere de unge eller gøre deres hverdag mindre fornøjelig. Pointen med lovkravet er at forsøge at skabe et fællesskab, der ikke involverer damp eller røg (eller andre nikotinprodukter). Undersøgelser viser, at netop rygning er en ret stor del af det sociale liv blandt de unge, hvilket dette lovkrav måske kan gøre op med.

Fremadrettet er det meget tænkeligt, at de unge vil samle sig om noget andet end (e-)cigaretter i pauserne, når det ikke længere er tilladt at nyde nikotinprodukterne på eller uden for skolens område.

Forskning har i øvrigt vist, at der er en tydelig sammenhæng mellem rygeregler og antallet af rygere blandt de unge elever. Når man indfører strengere regler, så har det den effekt, at færre tyr til nikotinprodukter. Kræftens Bekæmpelse understreger desuden, at effekten bliver endnu større, hvis der på samme tid arbejdes med kompetencegivende undervisning og forældreinddragelse.