Fredericia AVISEN møder Thomas Maigaard, der er Natur- og Vandløbsmedarbejder ved Fredericia Kommune til en snak om, hvad et minivådområde er.

Randalhavesø er ikke et minivådområde som skal søges ommen i areal kunne det sagtens være, jeg sætter Thomas Maigaard stævne foransøen, der for nyligt blev renset.

“Det vi efterlyser er minivådområder, det kunne sagtens se  ud som Randalhavesø. Det her er nok et lidt stort minivådområde. Men et minivådområde er sådan set en sø som har til formål at fjerne næringsstoffer primært kvælstof fra drænvandet”

Hvorfor har vi ikke nogen minivådområder i Fredericia og hvorfor er det vigtigt for naturen?

“Vi har ikke fået nogle ansøgninger endnu. Man har som en del af fødevarer og landbrugspakken  udpeget de her minivådområder, som en del af de kollektive virkemidler. Man vil fra statens side finansiere tiltag som kan fjerne kvælstof fra drænvandet, og få mindre kvælstof ud i vores vandløb og fjorde”, siger Thomas.

Hvordan bærer man sig så ad hvis man vil etablere et minivådområde?

“Man skal tage kontakt til holdet af oplandskonsulenter som har til opgave at facilitere disse tiltag, altså  etablering af vådområder, minivådområder og skovrejsning. Hvis man tager fat i en oplandskonsulent, så hjælper de en igennem hele processen. Både i form af etablering, kontakten til myndigheder, entreprenører og så videre. Man må også meget gerne tage fat i mig, jeg hjælper gerne folk videre”, siger Thomas.

Hvor stort skal et minivådområde være?

“Fra 2.000 m2 og op efter. Et minivådområde skal have et opland på minimum 20 hektar, det er det areal som afvander til minivådområdet. Minivådområdet skal så have en størrelse på minimum 1 procent af oplandsarealet”, siger Thomas og fortsætter:

“Hvis oplandet omkring 100 hektar stort, så svarer minivådområdets størrelse meget godt til arealet på Randalhavesø”

Det er Axel Ravn som er vores områdes konsulent, han kan kontaktes gennem KHL her.

Ordningen åbner med en række nye tiltag:

  • Du kan få forskudsudbetaling. I 2019 vil der være mulighed for, at du kan få 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til etableringen af projektet i forskud, når du ansøger om et minivådområde. Forskudsudbetalingen kan ske, når du har indhentet og indsendt alle de nødvendige tilladelser til dit projekt. 
  • Du kan ansøge om tilsagn til et minivådområde med filtermatrice. Du kan i år ansøge om tilsagn om tilskud til et minivådområde med filtermatrice. Et minivådområde med filtermatrice er mere effektivt og fylder mindre end de åbne minivådområder. Vi har afsat en mindre del af den samlede pulje til minivådområder med filtermatricer, da virkemidlet stadig er nyt.
  • Der er kommet standardomkostningerpå åbne minivådområder. I 2019 skal du ikke indsende to tilbud for at dokumentere den rimelige pris for dit projekt, hvis du søger om tilskud til et minivådområde med åbne bassiner. I stedet har vi fastsat en standardomkostning for opstart af dit projekt og herefter en størrelsesafhængig meromkostning. Hertil er er forskellige optioner som du kan vælge også skal være en del af dit projekt. Læs mere om hvad du kan få tilskud til i vejledningens afsnit 7.
     

Få hjælp af en oplandskonsulent – det er gratis

Oplandskonsulenterne hjælper dig gratis med bl.a. at komme godt i gang med projektet og indsende din ansøgnings om tilsagn til et minivådområde. Oplandskonsulenten skal i alle tilfælde underskrive en erklæring, som skal vedhæftes ansøgningen. Så hvis du ikke allerede er i kontakt med en oplandskonsulent, kan du finde din lokale oplandskonsulent på hjemmesiden oplandskonsulenterne.dk 

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her