Forleden så jeg et Facebookopslag fra Alternativet, hvor de ønskede at Fredericia skulle følge trop som Venedig. Den kendte by er i gang med at bandlyse krydstogtskibe. Det gav anledning til en samtale med Martin Runager fra Alternativet.

Fredericia brander sig selv som krydstogtby, men ifølge Martin Runager fra Alternativet, så har han svært ved at gennemskue den økonomiske gevinst kontra den skade de store miljøbelastende krydstogtskibe efterlader til Lillebælt.

“Det er problematisk, at der ikke har været en indledende snak, inden man har besluttet at være en cruiseby. ADP og Fredericia Spildevand fik lavet et pumpeanlæg i bunden af Kongensgade på kommunens regning. Umiddelbart mener jeg det blev kørt igennem i budget 2016 eller 2017, og er gennemført i dag, den blev lidt gemt væk på en infrastruktur investering såvidt jeg husker. Man ville understøtte krydstogsskibene og i år, hvor det står færdigt har kun tre skibe brugt anlægget, jeg har dog ikke en officiel kilde på det antal, men kun ADPs egne oplysninger. Om de har betalt for lænsning til ADP er også uklart, men Fredericia Spildevand har efter de oplysninger, fået betaling fra ADP”, siger Martin.

“Selve investeringen i spildevands-anlægget i Kongensgade var rimeligt hovedløs og er nærmest spildt. For allerede da man besluttede at lade Fredericia Kommune bruge 4,5 millioner kr. til etableringen. Forelå der faktisk en EU-forordning om, at skibe der sejler på EU havne skal have selvrensnings-anlæg installeret senest 2021. Så senest da vil skibe uden renseanlæg ikke kunne anløbe havnen, og dermed er anlægget vi har bygget være overflødigt, og hver en krone så at sige skyllet i lokummet. Ovenikøbet blev anlæggelsen forsinket et halvt år, og fordyret med anslået 500.000 kr. Så det kommer jo oveni!”, siger Martin.

Et af de mange krydstogtskibe, som gæster Fredericia. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Når krydstogtskibene så er ved kaj, slukker de hovedmotoren, og slår over på hjælpemotorer for at lave elektricitet ombord. De motorer brænder på den rest, der er tilbage, når rå-olien er raffineret – Fuel olie. Det er voldsomt forurenende. De kunne istedet kobles til det, der kaldes landstrøm, hvis det er tilgængeligt, men vi har ikke landstrøm i Fredericia. Det vil koste 20 millioner kr. at etablere. Men selvom det er en mere miljørigtig løsning, så er den svær at opretholde pga. internationale skibsfartskonventioner – vi kan ikke tvinge skibene til hverken at lænse spildevand eller bruge landstrøm. I Oslo, Helsingfors og Stockholm har de haft landstrøms-anlæg i mere end 20 år, og kæmper med, at cruise-selskaberne ikke vil bruge landstrøm, da de ikke vil betale for ydelsen. ADP er selv i gang med en undersøgelse, men de 20 millioner kan være en dårlig investering, selvom den er grønnere”, siger Martin, om det dilemma der er i at få rederierne til at betale, ifølge ham.

Vi viser et stykke af vores by, inden mange turister sætter sig i busser og kører til Jelling eller Odense ifølge Martin Runager. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Jeg synes, vi som by fortjener en synergieffekt ved at have turister, så det danner en værdi for os. Vi er lidt ligesom Legoland, bortset fra, at krydstogt-turisterne i Fredericia ikke betaler for indgang, men i stedet bruger vores gratis faciliteter i byen. Mange træder knap nok på havnekajen, før de bliver kørt væk i bus til Jelling eller Odense. De oplevelser vi derudover sælger i byen er jo nærmest gratis, Madsbyparken, Voldene og Vandtårnet. Skibene har alt andet ombord, som turisterne kan nyde, restauranter, kaffebar og butikker, så det er ikke ligefrem shopping behov de har”, siger Martin.

Men hvad er det så de gør i Venedig?

“De er begyndt at lukke ned for Krydstogt-turismen, fordi den ikke bidrager med noget til Venedig, andet end mere forurening og nedslidning af deres by. De kan ikke nægte anløb, men planlægger en piermole pt., som kan gøre det mere vanskeligt for rederierne. Man kunne på samme vis sagtens i Fredericia have anløb ude ved ammoniakhavnen, så vi dels kan flytte belastningen ud, hvor der ikke er så mange mennesker, og dels kan leve op til de lovmæssige krav om terrorsikring, som Havnen – Esplanaden eller Syrekajen om du vil, ikke opfylder i henhold til gældende lov. Iøvrigt vil det fremadrettet vel kun skabe ballade, når man skal f.eks. skal dele sin morgenkaffe på altanen i sin nye milliondyre lejlighed sammen med 4000 nysgerrige kinesere eller amerikanere på styrbords-side af en damper, og få skudt en kanon af til afslutning”, siger Martin.

Hvis det stod til Alternativet, skulle man så stoppe krydstogtskibe i Fredericia?

“Hvis det stod til os, så blev der sat en prop i det. Det er overordnet verdens mest miljøbelastende turistform og det er hovedproblemet i en tid hvor alle snakker klima. Hvis vi satte os ned og udtænkte en plan for, hvordan vi med turisme kunne gøre både vores lokalområde, Lillebælt og kloden størst mulig skade, ville vi sandsynligvis havne på en løsning med disse kæmpemæssige skattefrie sejlende pirat-hoteller. Pirater i den forstand, at de ikke vil betale een eneste krone for noget som helst, og ikke betaler skat eller medfører øget omsætning i vores by”, siger Martin.

“Så synes vi faktisk, at ADP som kommunalt ejet virksomhed, burde bidrage til klima-reduktion, økonomisk ansvarlighed og en aktiv indsats, hvis man virkeligt fra Middelfarts og Fredericias side mener noget som helst med begrebet, ‘Naturpark Lillebælt’. Det er en kommunalt ejet og dermed også politisk ejet virksomhed, der opfører sig temmeligt tonedøvt overfor tidens problemer og krav om bæredygtig og miljørigtig virksomhedsdrift. Istedet har ADP medført at Fredericia har brændt skønsmæssigt ca. 10 millioner kr. af, inklusive det er i underkanten. – Så det er kejsernes nye klæder og uanset, hvor meget jeg bryder min hjerne, så kan jeg ikke se, hvad vi får for pengene”, siger Martin.

“Oven i miljøbelastningen og det økonomiske minus, så har vi slet ikke snakket om den underskov af øvrige problemer såsom eks. medarbejderforhold ombord, det er et lukket land, vi kan ikke komme til at snakke om det, eller om at det hele er drevet fra skattely og er direkte unfair konkurrence for vores lokale detailhandel – et par cowboybukser koster 200,- kr. skattefrit ombord, og 800,- kr. i en af Fredericias butikker”, siger Martin Runager”, siger Martin.

“Det er vigtigt for beslutningsgrundlaget at få belyst alle vinkler, det er det, vi er ærgerlige over mht. krydstogtskibene, da vi føler, dette er gjort”

Men skal vi slet ikke sejle så?

“Skibsrejser er okay og uundværlige – de binder f.eks. de nordiske lande sammen, Norge, Sverige, Danmark, Finland, og turisme vil vi rigtigt gerne i Fredericia – det er jo noget vi alle bruger og dyrker. Vi har fantastiske muligheder for at udvikle bæredygtig og indbringende turisme her i byen – det har vi gjort før på anden vis. Krydstogtskibene er bare den allerdårligste form for turisme, vi overhovedet kan ønske os, og er klima- og miljømæssigt helt forkert. Så det er måden, vi rejser på, det er bæredygtigheden, vi skal forbedre, vi skal gøre noget, og det vil vi gerne bidrage til i Alternativet”, afslutter Martin Runager.

http://www.fretri.dk/