Det ottende budget blev enden på enigheden.

Syv år i træk har der været fuld opbakning fra samtlige 21 byrådsmedlemmer til budgettet for det kommende år, men bag budgettet for 2022 står der 17 ud af 21 byrådsmedlemmer. Venstre valgte nemlig at forlade forhandlingerne få timer før det endelige budget blev underskrevet.

En alliance mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er sjældent set i dansk politik. Men ikke desto mindre er det den alliance, der udgør forligskredsen omkring budgettet for 2022 i Fredericia Kommune.

– Vi er blevet presset ud, lød det fra en meget frustreret og tydeligt skuffet gruppeformand for Venstre, Peder Tind. Han og medforhandler for Venstre, Pernelle Jensen, udtrykte ikke nogen som helst tvivl om, at det var et bevidst valg fra Socialdemokratiet og Steen Wrist at presse Venstre ud af forhandlingerne.

Om det skyldes valgkamp, om Venstre blev presset ud eller selv har valgt at gå er der ikke andre end forhandlingsparterne selv, der ved. Hvad der er sket i forhandlingsrummet er i store træk blevet derinde, med undtagelse af Venstres klare kritikpunkter af processen og retningen for Fredericia i fremtiden. Sidstnævnte handler om politiske prioriteringer, hvorimod det første kan være et tegn på dårlig forhandlingsledelse fra Steen Wrist. Omvendt er der ros fra flere partier til processen, hvorfor det fortsat står uklart hvor det politiske spin slutter og virkeligheden starter. 

”Fredericia i balance” er titlen på budgettet for 2022, der skal være en fortsættelse af udviklingen i Fredericia, på trods af et noget strammere budget end de seneste par år. Der er blevet plads til en række velfærdsforbedringer, ligesom forligskredsen igen har valgt at friholde alle områder for det sparekrav, der ellers er pålagt fra Christiansborg.

Med den evigt igangværende politiske debat omkring bosætning har forligsparterne satset stort på en gruppe, som historisk set forlader Fredericia i hobetal: de unge i studiealderen. Udbuddet af uddannelser i Fredericia har været lavt, men flere og flere kommer til. Det vil man nu styrke yderligere gennem opførslen af et længe ventet campus i Kanalbyen.

– Vi har været enige om, at der skal investeres i børn, unge og ældre, hvor vi især har fokuseret på, at de unge er fremtiden. Derfor skal et nyt campus udvikles i byen, og samtidig skal vi skabe det perfekte studiemiljø. Vi håber, at det også på sigt kan tiltrække flere uddannelser til byen, forklarede borgmester Steen Wrist (A) ved et pressemøde om budgetforliget.

Dansk Folkeparti har siden partiets spæde start i 90’erne haft en politisk kæphest omkring de ældre. Det er en kæphest som Susanne Eilersen og Inger Nielsen har bragt med ind i forhandlingerne – med stor succes, forklarede gruppeformand Susanne Eilersen ved pressemødet.

– Det er vigtigt at sige, at det handler ikke om, at vores medarbejdere ikke gør det godt nok. Vi skal i stedet kigge på deres arbejdsforhold og undersøge, hvorfor sygefraværet er så højt hos medarbejderne. Vi skal sørge for, at vores medarbejdere har så gode forhold som muligt, lød det fra Susanne Eilersen (DF).

Enhedslisten har med sin placering på den politiske venstrefløj til tider svært ved at se de helt store aftryk i politiske aftaler, der spænder hen over den politiske midte. Men denne gang er en undtagelse, forklarer gruppeformand Cecilie Roed Schultz. Det er formentlig samme holdning Venstre deler, da de ved udtrædelsen af forhandlingerne undrede sig over, at andre partier fik store aftryk og de selv ingen fik. Men for Enhedslisten er der kun ros til overs for budgettet for 2022.

– Jeg vil fremhæve Socialdemokratiet og borgmesteren for samarbejdet, da Enhedslisten for første gang næsten kan se sig selv i hele budgettet. Tidligere skulle vi leve med nogle ting, men vi er mere tilfredse den her gang, forklarede Cecilie Roed Schultz (Ø).

Fra den ene politiske fløj til den anden, Nye Borgerliges byrådsmedlem Karsten Byrgesen har i hele hans periode som byrådsmedlem haft et særligt fokus på det borgernære og ofte mere simple end andre partier. Tidligere har det handlet om korrektioner af skæve fortove eller trafikspejle, men til det kommende budget har Nye Borgerliges fokus været på de små lokalsamfund, som Fredericia Kommune også rummer.

– Kommunens landsbyer kan se frem til at få andel i en pulje til lokalområdets udvikling, hvor borgerne bestemmer, hvad der skal til. Det er et varigt tilskud, som vil styrke lokalsamfundet, forklarede Karsten Byrgesen (NB).

Budgetforliget for 2022 indeholder flere spændende elementer, der ikke tidligere har været en del af den politiske debat i Fredericia. En sag der dog har været meget på dagsordenen er et fæstningscenter, som især Dansk Folkepartis Inger Nielsen har slået på tromme for, med stor opbakning hos partifælle Susanne Eilersen og Nye Borgerliges Karsten Byrgesen. 

Med budgetforliget er der afsat knap 1 million kroner til forarbejdet til et fæstningscenter, der kan fortælle Fredericias historie.