Det er ikke ret tit at staten ulejliger sig med at spørge borgerne om, hvad de mener. For det meste kører embedsapparatet vores stat og liv på autopilot, ofte med alverdens såkaldt faglige undskyldninger som begrundelser for opretholdelsen af en af verdens dyreste stater.

Mange gange påstår politikere og embedsfolk noget, der er regeltret løgn eller manipulation. Du kender sikkert alle buzz ordene som ”vi styrker”, ”vi lemper” eller ”vi fremtidssikrer”. Og derfor ved du, at det meste er regelret bullshit, der i den sidste ende ikke fører til ret mange forandringer. Det med at tænke nye, politiske tanker er ikke moderne. Den enkelte borger har forsvindende lidt indflydelse på statens gøren og laden, mens staten har ubegrænsede ressourcer (dine og mine) til at hyre advokater, lave kommisioner eller advokatundersøgelser, hvis væsentligste formål lader til at være påvirkning af den offentlige debat.

Ægte græsrodsbevægelser er en mangelvare. I dag er de fleste interesseorganisationer tæt på de fag og områder, de arbejder med. Det er spin, spil for galleriet og ofte med penge i lommen fra enten staten eller virksomheder med interesse for at påvirke offentligheden. Danmark har brug for en bevægelse, der kræver et opgør med den store og magtfulde embedsstand i landet. Vores politikere er håbløst bagud, når det kommer til at holde statsapparatet i skak, og samtidig er mange af dem enige med embedsapparatet om det meste.

I det lokalpolitiske spil er Danmark udfordret af at vi reelt vælger hobbypolitikere og sætter dem i spidsen for kæmpe store superkommuner, hvor de i fritiden forventes at kunne træffe alverdens beslutninger på ofte embedsskabte oplysninger. Vi burde have fuldtidspolitikere på lokalplan, for det er helt urealistisk at mennesker skal kunne passe et arbejde på fuld tid og så klare politikken i fritiden. Vores kommunale funktioner er vitale for mange mennesker. Derfor er det nødvendigt med en kommunalreform. Embedsapparatet i kommunere er alt for stærkt, og der er de facto kun en fuldtidspolitiker på arbejde:

Borgmesteren.

Nu bliver du så endelig spurgt om, hvad du mener. Altså i denne omgang. Og der er 4 år, til du får chancen igen. Mange har i forvejen besluttet, at det ikke kan betale sig at stemme på nogen. Dermed styrkes embedsapparatet yderligere, blandt andet fordi det specielt er de marginaliserede grupper, der ikke stemmer, men også fordi de eksisterende partier har det for nemt med at beholde taburetterne, når det kun er de politisk aktive, der kan sætte en dagsorden. Partierne har forfordelt sig selv, således at de kan få penge til deres politik og valgkampe direkte fra staten. Nye partier må derfor først arbejde sig op, før de kan købe sig til synlighed.

Det politiske spil er på mange måder afgjort på forhånd. Og dog. Nogle gange kan bestemte emner eller enkeltsager gøre en forskel, hvor de etablerede partier mister grebet om vælgerne. Vi ved endnu ikke, om det sker i Fredericia den 16. november 2021. Meningsmålingerne peger på at Socialdemokratiet har overbevist vælgerne om, at de med valget af Steen Wrist som afløser for Jacob Bjerregaard, har løst, hvad løses skulle. Men i Socialdemokratiet bider man også negle. For der er også tegn på, at der er mange tvivlere.

I dette valg har Det Konservative Folkeparti med Tommy Rachlitz Nielsen i spidsen formået at tale til tvivlerne. Det tyder på at partiet ikke bare høster fremgang på grund af den landspolitiske tendens, men også på grund af Nielsens bramfrie og konfronterende kritik af de siddende byrådspolitikere. Venstre, der har været en del af den brede konstituering i Fredericia, har været meget lempelige med kritik af skandalerne, mens Dansk Folkeparti med Susanne Eilersen i spidsen, har stået forrest i oprydningen i december 2020 og begyndelsen af 2021. Den samlede blå blok lider dog under, at de i modsætning til den røde blok, har svært ved at blive enige om borgmesterkandidat. Også derfor kan det blive spændende. For er et flertal i blå blok overhovedet lig med, at der kommer en blå borgmester?

For de vælgere der tvivler, er der dog et råd, man godt kan tillade sig at komme med:

Stem på en kandidat der ønsker politisk ledelse frem for embedsvælde. Uanset partifarve er man som borgere bedst stillet med politikere, der tør stille spørgsmål til administrationen på rådhuset, og som ikke bare følger ordrer fra fagorganisationer eller ”sådan er loven”-typerne på rådhuset. Det med ”sådan er loven” er nemlig så simpelt: Det er politikerne (den lovgivende magt), der skal lave lovene. Ikke embedsapparratet (den udøvende magt). Derfor bør man både på landspolitisk og lokalpolitisk plan stemme politikere ind, der er villige til at udfordre teknokratiets evige mantra om mere lov til staten, mindre borgerindflydelse og mere borgerkontrol.

Endelig, så er det vigtigt for Fredericia, at vi har byrådsmedlemmer med gode forbindelser til Christiansborg. For en by som vores, er det vigtigt, hvis vi ikke skal køres over ende af vores nabobyer. I det store kommunale spil, ender vi som Sorteper, hvis vi ikke kan tale med Folketingspolitikerne. Derfor kan det betale sig at stemme på kandidater, der har kontakt med landspolitikerne.

Uanset hvad, så er det din stemme, der kan høres i morgen. Det er et af de mest spændende valg i Fredericias nyere historie. Vi ønsker alle borgere i Fredericia et rigtig godt kommunalvalg den 16. november 2021.