Alternativets lokale folketingskandidat, Søren Haastrup havde lørdag den 2. februar 2019, inviteret til dialogmøde med borgerne, emnet som skulle til dialog var, “Jobcentret og Social- og Beskæftigelsespolitikken.”

Søren Haastrup udtalte inden mødet, at det ville være de fremmødte, der skulle styre agendaen, og dermed hvorhen dialogen skulle gå.

Fredericia AVISEN spurgte inden mødet Søren Haastrup, om han havde inviteret andre politikere og i samme åndedrag om Social-og Beskæftigelsesudvalg formand Peder Tind ville deltage, Søren Haastrup svarede:

“Alle byrådspolitikere er inviteret, samt de øvrige partier i Fredericia. Jeg håber på, at se mange af dem, men størstedelen har ikke svaret på indbydelsen. Jeg har ikke selv hørt fra Peder Tind, men har læst i medierne, at han ikke kan komme. Jeg ved, at Jobcenterchef, Hans Christian Norlyk også kommer og desuden deltager Business Fredericia.”

Dansk Folkepartis Inger Nielsen fra Social- og beskæftigelsesudvalget deltog i debatten. Efterfølgende talte Fredericia AVISEN med hende.

Allerede klokken 13.30 havde de første deltagere sat sig til bords i konferencelokalet i Frivilligcentret, der var sat kaffe og the frem. Jeg spurgte rundt ved bordet, jeg havde placeret mig ved, om  hvorfor de var mødt op i dag. Mange var kommet for at lytte, deltage og havde hver især haft episoder og oplevelser med Jobcenteret og systemet, som de mente kunne gøres bedre.

Borgervejleder ved Fredericia Kommune Jesper Gottlieb var også mødt op og jeg spurgte ham, hvorfor han var kommet.

“Jeg er her for at lytte og lære, det er naturligt for mig at følge med i, hvad der sker i kommunen på det sociale område, så jeg tager med til alle de arrangementer jeg har mulighed for”, sagde Gottlieb.

Hans Christian Norlyk deltog også og han fik også spørgsmålet.

“Jeg blev inviteret af Søren og takkede ja, da jeg gerne vil høre, hvad folk har at sige, jeg var naturligvis også til stede i tøjhuset til borgerdialogmødet.”

Kort før klokken 14.00 var de sidste folk begyndt at finde sig tilrette, knap 30 var mødt op denne lørdag eftermiddag, Søren Haastrup havde på forhånd regnet med, at der ville komme mellem 30 og 50 borgere.

Mødet startede ved, at Søren Haastrup rejste sig og stillede sig op og ridsede sine tanker op vedrørende, hvordan mødet skulle forløbe, og at det skulle foregå i en god og ordentligt tone. Der blev også sat hjemmebagt kage i udsigt til glæde for mange i forsamlingen kunne man høre.

Med Søren Haastrup som ordstyrer begyndte de deltagende at fortælle og beskrive deres oplevelser med Jobcentret og deres frustrationer var tydelige, der var også en debat bordene i mellem. Debatten blev ret ophedet en kort overgang og afveg kort fra det der ved dagens møde skulle drøftes.

Jørn Henner fra Miljø- og Velfærdslisten fik ordet, han mente, at der var meget at skælde ud over, men at debatten skulle foregå i en god tone, og debatten skulle dreje sig om borgernes møde med jobcentret og hvad der kunne gøres bedre der.

En deltagende fra Brejning undrede sig over, hvorfor det ikke var borgenes møde med jobcentret, der blev debatteret og truede med at forlade forsamlingen. Søren Haastrup tog herefter ordet og sagde, at det var naturligvis borgernes møde med jobcentret, der skulle tales om og at han virkelig håbede hun ville blive og komme med en masse gode input, hun valgte at blive. Herefter sagde Søren Haastrup, at nu var det tid at fordele sig rundt i grupper, det var sat sammen således, at der blev lavet en gruppe i konferencerummet samt i rummet ved siden af samt nedenunder.

Ved bordene blev der debatteret, talt og fortalt om dårlige oplevelser, der blev diskuteret, hvad der kunne gøres bedre fra Jobcenters side. Der kom mange argumenter og forslag på bordet, også tanker fra nogen om, at man også selv skal tage ansvar. Stemningen var til tider ophedet ved de forskellige borde. Gennemgående følte mange, at de var blevet skidt behandlet, at der ikke var styr på tingene fra Jobcentres side, at der var stor udskiftning af sagsbehandlere, at der var manglende forståelse ved sygdom.

Anette Nørholt var en af de interesserede borgere, der var mødt frem. Fredericia AVISEN talte efter mødet med Anette.

Jeg spurgte midt i debatten det bord, jeg sad ved, hvad der skulle til for at give dem en bedre oplevelse ved jobcentret.

“Vi skal starte med at tale pænt sammen, sagde en”, “en god dialog kræver at man lytter til hinanden”, sagde en anden. Bedre mulighed for at tage en uddannelse i stedet for en masse meningsløse praktikker var også et gennemgående argument. Måske hjælp til at lave ansøgninger, så det ikke er standardansøgninger, der sendes af sted, særligt for dem, der har gået ledige længe. Arbejdsgiverne og Jobcentret skal bringes sammen og mange andre tanker og ideer.

Klokken 15.20 var det blevet tid til en pause samt kaffe og hjemmebagt kage, snakken vedblev dog også i pausen og mange havde en del på hjerte.

Klokken 15.40 tog Søren Haastrup ordet igen og spurgte alle om, de havde fået noget kage, hvilket medførte latter rundt ved bordene. Jeg har taget en beslutning sagde Søren Haastrup herefter, vi tager dialogen om, hvad der skal til for at bedre Jobcentret i fællesskab i stedet for i grupper, i en god tone naturligvis og herefter gav Søren Haastrup ordet frit.

Den næste time gik debatten. En mente man skulle nedlægge Jobcenteret, argumentet var, at der var forskel på beskæftigelsespolitik og socialpolitik og dermed kunne en sagsbehandler ikke varetage begge dele. Debatten fortsatte og igen kom der en del frustrationer frem.

Udover de ideer der kom frem i grupperne, blev der i slutdebatten , blandt andet, sagt at der bør sættes flere penge af til området, så sagsbehandlerne ikke er overbebyrdede og så skal man starte helt forfra, begynde på en frisk og genfinde tillid. Der bør stilles krav til virksomhederne om socialt ansvar var et andet argument. bedre uddannede social rådgivere, så man undgår de mange fejl og dermed ikke spilder tiden på klager. Luk lortet og spar 33 milliarder på området kom også på banen.

Mødet bar præg af nogle af deltagerne havde brug for at lufte deres frustrationer og Søren Haastrup måtte et par gange minde om, at der skulle være en god tone. “Vi er her alle sammen for at gøre det bedre og der er ingen grund til at mundhugges”, sagde han på et tidspunkt.

Der var på et tidspunkt en episode, hvor Søren Haastrup måtte advare en deltager om bortvisning, efter der var blevet givet en finger til en deltager ved et andet bord.

Der kom også nogle positive oplevelser frem fra deltagere, der havde været inde over Jobcenteret, de følte, at de havde fået god hjælp og vejledning.

Klokken 16.45 begyndte Søren Haastrup at runde mødet af og takkede alle for deres deltagelse og deres bidrag, den nye Jobcenterchef Hans Christian Norlyk blev inden spurgt, om han havde hørt noget, han kunne tage med, det affødte flere spørgsmål fra deltagerne også, hvorefter Søren Haastrup mindede om at H.C Norlyk på dagen var der for at lytte. H.C. Norlyk fik dog kort fortalt lidt om, de tiltag, der er på vej fra jobcentret i Fredericia.

Søren Haastrup sluttede af med at sige: “Der er mange følelser i det her og derfor blev det måske mere om, hvordan det ser ud fremfor, hvordan det kunne komme til at se ud”

Fredericia AVISEN talte efter mødet med Søren Haastrup, der blandt andet fortalte, at de næste møder allerede er under planlægning.

Fredericia AVISEN fik torsdag, inden mødet talt med Formand for Social og beskæftigelsesudvalget, Peder Tind. Han er på ferie med familien i denne uge.

Vi spurgte Peder Tind: Hvornår er det næste borgerdialogmøde tilrettelagt af Social og Beskæftigelsesudvalget, samt hvad er dit syn på mødet, Søren Haastrup har inviteret til?

Peder Tind udtalte:

“Hele arbejdsmarkedet er et stort og yderst vigtigt område, som har rigtig mange aspekter og vedrører os alle. Det betyder også at rigtig mange drøfter dette område, de faglige organisationer, beskæftigelsesforum, virksomheder, og det er rigtig godt, at vi kan det, for derved at udvikle og gøre vores arbejdsmarked endnu mere rummeligt. Så det er rigtig fint, når Søren fra Alternativet indkalder til borgermøde – det står jo alle frit for, og ingen har patent på denne vigtige dialog og drøftelse.”

De næste borgerdialogmøder er den 23. april samt 24.juni.

www.eventc.dk