Igen, igen skal Fredericias befolkning lægge ører til formodede uregelmæssigheder i ADP. I det seneste tilfælde med fokus på repræsentations og rejseudgifter. Skatteyderne kommer til at betale en stor regning for advokatbistand til nok en undersøgelse. Det er dog godt at Byrådet  hurtigt beslutter sig for at handle, da man får kendskab til mulige uregelmæssigheder i ADP. Det havde dog være mere hensigtsmæssigt om langt flere partier vil erklære sig parate til at ændre på Havneselskabet ADPs selskabskonstruktion. En konstruktion som for nuværende giver mulighed for at afvise anmodninger om aktindsigt. Fredericia Kommune ejer langt største parten af aktierne. Det er en kilde til ærgrelse at  Byrådet bortset fra et enkelt parti  fastholder den manglende åbenhed og den manglende demokratiske kontrol. Det skaber politikkerlede! Det vil være forholdvis enkelt for byrådet at få ændret foreholdende, således ADP kan pålægges at give aktindsigt. De egentlige ejere – Fredericias borgere bør få mulighed for en bedre indsigt i, hvordan deres interesser i Fredericia havn forvaltes.

Der er ikke plads til mere nølen, – få nu gjort rent bord! SF bakker fuldt ud op om en større åbenhed.

Det er helt uholdbart at Fredericia skal blive ved med at hænge fast i et morads af rygter og negative fortællinger.

Fredericias borgere kan ikke være tjent med flere  sager.

SF ønsker en ny politisk kultur i Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen

Spidskandidat for SF til kommunalvalget

Havepladsvej 142, Fredericia