Læserbrev

Sådan lød det arrogant fra Christian Bro i onsdags, da han udtalte sig i P4-trekanten omkring forureningssagen i området ved Alrøvænget og Vejrøvænget. Socialdemokratiet havde ikke i sinde hverken at besøge eller at hjælpe de ramte grundejere, jo mindre støj desto bedre, fordi sagen alligevel var forældet. Og den “voksne” var så ham selv, som kunne fortælle Karsten Byrgesen og undertegnede, at vi ikke bare kunne stå der og stikke folk blår i øjnene.

Grundejernes situation:

9 ud af de 19 berørte grunde er kraftig forurenet med følgende kemikalier i jorden: Oliestoffer, tjærestoffer, tungmetaller, benzen, vinylchlorid, methan i B16, opløsningsmidler og Vinylchlorid. Man fraråder samtidig at man ikke kommer i kontakt med jorden, eller tage den med ind i boligen og husker at vaske hænder ved berøring.

Hele forureningssagen er en katastrofe for de berørte boligejere. Ikke nok med at de igennem årene har oplevet at undergrunden var ustabil og deres huse sank og blev skæve. Et par stykker af dem har yderligere brugt mange penge på at efterpilotere og rette husene hydraulisk op, nu også en forurening som sender huspriserne helt i bund, for vurderingen vil falde og et umiddelbart skøn fra en ejendomsmægler siger minus 30 %. Derudover kan der meget vel være husejere, som efter den nye vurdering, er blevet teknisk insolvente, og ældre der nu ser opsparingen smuldre.

Den situation som grundejerne her sidder i, er rigtig skidt, men der er også et spinkelt håb. For Axel Petersen (byrådspolitiker 1950 – 1969 fra de Konservative) som købte området i 1961 af kommunen, fik at vide af Fredericia Kommune, at den tidligere grusgrav var fyldt op med dagrenovation, men datidens dagrenovation var langt fra det vi kender i dag, derfor alle de kemikalier som tidligere nævnt.

Fakta:

  • I 1961 sælger Fredericia Kommune en opfyldt grusgrav til byggemodning, som man bevidst har fyldt op med datidens dagrenovation.
  • I 1963 -1964 udsteder man 19 byggetilladelser, velvidende at jorden var giftig.
  • Sagen er i dag forældet, men ingen grundejere har haft viden om forureningen, derfor har ingen gjort noget.

Løsning:

Vi som kommune, har som minimum et moralsk ansvar for de forseelser som vi laver og har lavet, også selv om sagen i følge loven, er forældet. Uden at blive specifik ved vi, at andre grupper over tid i Danmark, har fået officielle undskyldninger, som har udløst en fortjent erstatning, derfor er jura ikke noget man kan slå op i en facitliste, som Christian Bro antyder.

Venstre vil afsøge alle muligheder for at få juraen på plads, så kommunen officielt kan tage ansvaret for fortidens egne synder, og yde den kompensation som kunne fastsættes ud fra værditabet af ejendommene.

Kenny Bruun Olsen

Byrådsmedlem for Venstre

Thorvaldsensvej 71

7000 Fredericia

Kenny.olsen@fredericia.dk

Tlf. 25 47 04 97

Skriv en kommentar