Jeg har på fornemmelsen af mange vælgere ikke orker 3 ugers intens valgkamp hvor alt skal dreje sig om folketingsvalg. Jeg tror det skyldes at mange synes at beslutningerne alligevel bliver taget hen over hovedet på dem, og at politikerne – i hvert fald dem vi ser på TV – ofte opfører sig dårligt.

Det nye parti, Alternativet, vil lave om på begge dele.

Vi vil gerne medinddrage borgerne i beslutningerne. Vi har f.eks. ikke et centralt udvalg der fastsætter vores politik, men den bliver fastsat af medlemmerne og andre der deltager i de møder vi kalder politiske laboratorier. Her kan folk med interesse for eller forstand på et emne komme for at debattere og tilføre viden og holdninger. F.eks. diskuterer vi bæredygtig udvikling overalt i landet lørdag den 30. maj.

Vi har flere konkrete forslag til at inddrage borgene i den demokratiske beslutningsproces, f.eks. skal 50.000 danskere med deres underskrift kunne rejse en sag som folketinget så SKAL realitetsbehandle.

Vi vil også gerne have en ny politisk kultur, hvor man taler og lytter til hinanden og prøver at forstå de andres positioner. Det er ikke rart at høre voksne mennesker skændes som det allerede sker på TV – og man risikerer at tale sig væk fra hinanden hvilket er skidt når udfordringerne skal løses i fællesskab efterfølgende. Så der er godt at vi lokale kandidater heldigvis kan tale pænere og mere respektfuldt til hinanden.

Alternativet vil tillægge det værdi når kandidater har mod, er generøse, udviser ydmyghed og empati, samt er gennemsigtige og har lidt humor med.

Håber vi får en god og fair valgkamp i Fredericia – muligheden er der for at få 2 valgt til folketinget hvis vælgerne stemmer personligt på deres lokale kandidat.

Hans-Jørgen Jagd
Kandidat for Alternativet.
Fænøvej 13
7000 Fredericia