Byens erhvervsorganisation, Business Fredericia afholdt her til aften generalforsamling Fredericia Idrætscenter. 300 deltagere var med, da foreningen berettede om året, netværkede og lod sig underholde af Jan Hellesøe fra DR3s tv-program, ”Fuckr med dn hjrne”.

De 300 deltagere begyndte at strømme ind i ADP Loungen i Fredericia Idrætscenter fra klokken 17:30. Der var stor gensynsglæde blandt de mange fremmødte, som benyttede muligheden for at netværke og lignende.

Ulrich Nicolaisen bød velkommen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Da klokken nærmede sig 18:00 begyndte folk at indfinde sig ved de lange borde i loungen, hvor der blev budt velkommen ved Ulrich Nicolaisen, som fortalte om aftenens program. Efterfølgende var der en velanrettet tapas-buffet fra Café Fic.

Mads Thejl Hansen blev valgt som dirigent Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Klokken 19:00 bød Bent Jensen velkomne til den formelle del af Generalforsamlingen, hvor det første punkt var valg af dirigent, hvor valget faldet på advokat Mads Thejl Hansen, som modtog klapsalve fra salen.

Formandens beretning

Mads Thejl Hansen konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og derefter tog Formand Bent Jensen ordet og sagde blandt andet sagde:

“Som formand for byens erhvervsorganisation ser jeg tilbage på et hæsblæsende år, hvor Fredericia har høstet mange af de frø, vi såede år tilbage. Jeg ser tilbage på mange “første spadestik”, på strategiske flytninger af domiciller til vores by – og det betyder flytning til centrum af Danmark, og til en by der lever – og hvor der er højt til loftet,” indledte Formand Bent Jensen og fortsatte:

“Imens mange byer er stagneret, forstår Fredericia at vende væksten til sin fordel – og med satsningen på transport, logistik og energi går Fredericia en lys fremtid i møde – og hvis vi alle sammen spiller med, så vil byen, borgerne og erhvervslivet få stor benefit af det. ”

Ligeledes var ros til hele organisationen for den flotte placering i Dansk Industris årlige måling, men også en opfordring til at gøre det endnu bedre:

“Vi skal have flere ledige fredericianere i arbejde, og der skal lyttes til virksomhederne for at høre, hvilken arbejdskraft de står og mangler – herefter skal vi have opkvalificeret vores arbejdsstyrke. Med andre ord, vi skal både investere i mennesker og i fremtiden,” sagde Formanden og fortalte om et nyt Fredericia, der kunne blive årets by i Danmark, hvis konkurrencen stadig fandtes.

Formand Bent Jensen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

“Den tillid er hos jer udmøntet i selvtillid og jeg må sige, at når man taler om image, så er Fredericia tilbage på det positive landkort, og var der stadig en konkurrence om, Årets By, er jeg helt sikker på, at Fredericia ville score et hattrick, som den første by i Danmark. I 1988 vandt Fredericia Morgenavisens Jyllandspostens Årets By-konkurrence. Det var dengang en stolt – Borgmester J.B. Nielsen -, der så industrien udvikle sig mod nye højder, og samtidig så nye muligheder for byens borgere,” sagde Bent Jensen og tilføjede:

“I 1996 var det Borgmester Uffe Steiner Jensen, der modtog titlen. Siden er der truffet mange gode beslutninger, også nogle rigtig svære valg, som ikke nødvendigvis vandt borgerne i Fredericias gunst i den samtid, de blev truffet i – men som nu giver Fredericia de nye rammer vi ser udfolde sig, og masser af muligheder.”

Business Fredericias formand fandt også tid til at rose det fundament, som erhvervslivet, politikerne og borgerne har udviklet i Fredericia de senere år – og så fandt han plads til at rose Mette og Reinar Gassner for igen at modtage en michelin-stjerne. Der var også ros til kulturlivet:

“Fredericia har i disse år et stærkt team af ledere og medarbejdere – i kulturen, erhvervslivet og i det offentlige. Det er mennesker, som tør melde store visioner ud. Så når Søren Møller siger, at han vil have et nyt teater, som skal give genlyd i Europa, så tror vi på det og arbejder for det, og selvom man ikke bor i Fredericia, synes besøgene, at det er befriende med store visioner – og at byen fortjener et topmoderne teater. Når byens fodboldhold – og håndboldhold – præsterer godt på banen, så både øjner og synes vi, det vil være fuldt fortjent, hvis vi sammen kunne nå landets bedste liga. Dette ekko spejler sig ud i mange virksomheder, og gør det i sidste ende nemmere at tiltrække arbejdskraft, uddannelser og investorer,” sagde Formanden og sluttede:

“2018 var et helt fantastisk år for Fredericia, vi er godt i gang med 19, og her går det også godt på de fleste parametre. Nu er tiden så kommet hvor de opsatte mål for 2020 skal være indfriet – de fleste er allerede opfyldt. Derfor starter vi nu en proces op, hvor vi definerer målet i 2025  for Business Fredericia. Sammen gælder det om at udvikle fremtidens Fredericia, så byen når nye højder, sætter nye standarder. Jeg drømmer om et frugtbart erhvervseventyr for Fredericia. Jeg drømmer i 2025 om et Fredericia på det fundament, vi overtog, udbyggede, nybyggede, hvor Fredericia ikke kun er noget man Googler.”

Stigende bruttoindtægter

Carsten Pedersen fra BRANDT Revision fremlage regnskabet, og fortalte blandt andet, at bruttoindtægterne er steget fra 4,4 milloner kroner til 5,1 millioner kroner.

Når alt skat var betalt, gav det et resultat på 396.319 kroner. Regnskabet blev godkendt og næste års medlemskontigent blev også godkendt til klapsalver fra de 300 fremmødte deltagere.

Business Fredericias bestyrelse 2019

Der er en enkelt ændring i Business Fredericia, da Nils Skeby udtræder af bestyrelsen, der nu ser således ud:

Bent Jensen
Carsten Hänel
Morten Nielsen
Finn Muus
Grete Højgaard
Michael Lund Kristensen
Ole Mortensen
Michael Søderskov
Torben Aldershaab
Jacob Bjerregaard
Pernelle Jensen
Annemarie Schou Zacho-Broe

DanmarkC, iværksætteri og erhvervsservice

Erhversdirektør Kristian Bendix Drejer. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Efter valget af bestyrelsen tog Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer ordet var stolt af dagens fremmøde og startede med en tak til byens erhvervsliv:

“Først og fremmest tak til jer alle for gennem året og i dag at vise jeres engagement i byens erhvervsorganisation. Det betyder meget for mig og mine medarbejdere. Forud for denne årlige generalforsamling går mange timer med møder og ikke mindst eksekvering af de fokusområder, vi sætter lys på. Sådan er det naturligvis med mange ting i livet, men den historie, jeg vil fortælle jer, er en historie med handling med vision, mission og at vi gør det vi siger det vi siger,” sagde Kristian Bendix Drejer fra scenen i thansen Arena.

Herefter talte Kristians Bendix Drejer om de indsatserområder, som organisationen har arbejdet med:

  • DanmarkC – herunder transport og logistik
  • Iværksætteri
  • Erhvervsservice
  • Tiltrækning af nye virksomheder
  • Vækst- og byudvikling
  • Branding af Business Fredericia og det lokale erhvervsliv.

“Der skal en lyde stor ros til de virksomheder, som har arbejdet for at placere Fredericia på landkortet for meget mere end sin unikke beliggenhed, men også italesætte denne og heraf – sætte et tydeligt aftryk af Fredericia, støbt til perfektion, som et logistikknudepunkt i Skandinavien og Nordeuropa. Læg hertil også det målrettede og strategiske arbejde, som ADP har udført. Respekt. Når vi arbejder sammen og bruger vores enkeltvise spidskompetencer, så løfter vi Fredericia. Det skaber i sidste ende vækst, arbejdspladser og investeringer i kommunen,” sagde direktøren blandet andet.

“Fra iværksætteri til erhvervsservice. Vi rundede i 2018, 700 medlemmer, nu 732. Jeg er stolt, rørt og takker ydmygt fordi, I bakker sådan op. Det gør vores arbejde stærkere og giver os mulighed for at udvikle både vores organisation, men ydermere at støtte jer på den bedst mulige måde, som byens erhvervsorganisation. Det betyder meget”, sagde Bendix Drejer.

“Jeg glæder mig til sammen med min bestyrelse, politikerne og jer at arbejde videre på Fredericias fremtid og udvikle nye visioner for de erhvervsindsatser, der skal sættes i gang efter 2020. Da vi tegnede de første visioner, tænkte mange nok – ahhhh, klap lige hesten, men som tallene viser, så er det gået meget godt. Så med lidt jysk beskedenhed, tør jeg godt love, at vi vil bestræbe os på at sætte nye visioner, der kan føres ud i livet, for nu gør Fredericia tingene. Vi taler ikke bare. Der er handling bag ordene. Nu går vi i gang med en plan for 2025,” sluttede Erhvervsdirektøren og modtog klapsalver.

Vedtægtsændringer

Der var flere indkomne forslag om vedtægtsændringer.

Paragraf 3, 3. pkt. var som følger:

“Erhvervsdirektøren handlingsfremlæggges ligeledes på Generalforsamling.”

Det blev ændret til:

“Erhvervsdirektøren overordnet handlingsplan fremlægges ligeledes på generalforsamlingen.”

Der var en forslag til ændring om paragraf 3, 3. pkt., som lød således: “Erhvervsdirektørens handlingsplan fremlægges ligeledes på generalforsamlingen.”

Det blev foreslået en ændring af paragraf 9, stk. 2, 1. pkt. som tidligere lød:

“Godkendelse af medlemmer sker af bestyrelsen.”

Det blev ænder til: “Dette punkt om bestyrelsens godkendelse af medlemmer foreslås fjernet.”

Det næste forslag om ændring var af paragraf 9, stk. 2, 1. pkt, som blev ændret fra: “Fredericia Kommune udpeger herudover Borgmesteren og et andet medlem af Byrådet. (Udvalgsformanden der har ansvaret for erhverv). Det blev ændret til: “Udvalgsformanden der har ansvaret for erhverv”, foreslås fjernet.

Det næstsidste forslag til vedtægtsændringer var at ændre 9 paragraf stk. 2, 3. pkt., der lød som følger:

“Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget af Fredericia Kommune kan maksimalt genvælges i tre perioder.”

Det blev ændret til:

“Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er udpeget af Fredericia Kommune, kan maksimalt genvælges i tre perioder – foreslåes fjernet”

Det sidste forslag var at ændre paragraf 9, stk. 3, fra:

“Kommunaldirektøren i Fredericia Kommune et medlem af bestyrelsen som observatør.” Det blev ændret til: “Kommunen udpeger en kommunal observatør – så det ikke

Valg af revisor

Carsten Pedersen fra Brandt Revision blev valgt som revisor.

Borgmesteren tog ordet

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Jacob Bjerregaard tog ordet under punktet “eventuelt”, hvor han fortalte, at han nød atmosfæren:

“Den kurve, som Kristian Bendix Drejer viste at det går godt på erhvervsfronten. Man bliver stolt og glad og føler sig forpligtet til at fortsætte den rejse, som vi er på. Hvad er det som en rejse Fredericia på? Formanden var inde på de beslutninger, som man har taget i 90’erne og 00’erne, som vi nu fortsætter eksekveringen af. Det kan vi kun fordi at vi er enige om at være det. Vi er enige i byrådet,men vi er også enige med resten i kommunen, specielt jer fra erhvervslivet. I har været med til at den her rejse kan lade sig gøre,” sagde Bjerregaard.

“Det jeg tænker er det stærkeste, som vi gør i Fredericia er, at vi giver mange beslutninger ud. Business Fredericia er et godt eksempel på det at vi lægger kompetencerne ud, og giver et medansvar for udviklingen,” fortalte Bjerregaard, der sluttede af med en bemærkning, med et smil på læben, om han ser frem til oprykningsfesten i thansen arena om et par uger.”

Jan Hellesøe sluttede af

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Efter den formelle del af Generalforsamlingen var det tid til underholdning. Det skete ved Jan Hellesøe fraDR3s tv-program, ”Fuckr med dn hjrne”, som holdt et foredrag og sluttede en god aften af til stor tilfredshed for de 300 fremmødte til Business Fredericias generalforsamling.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Fra start af lagde han ud med øvelser, der fik gang i publikummet. Det fortsatte under hele showet, hvor han interagerede med publikum, der følte sig godt underholdt og tog fra thansen arena med et smil.