I Korskærparken viser rapporter, at der er en del ufaglærte og arbejdsløse blandt beboerne. Det arbejdes der på at lave om på via flere forløb, der er rettet både mod unge og ældre.

Korskærparken kom for snart to år siden af Ghettolisten. En del af de nuværende planer for området er at få flere i beskæftigelse, og i den forbindelse er der blandt andet blevet afholdt et foredrag om angst.

Der arbejdes på at få de ledige til at tage skridtet videre, og ikke blive hjemme, når den står på fx undervisning. Det arbejder sagsbehandler Heidi Thestrup Enevoldsen med, hvor hun står for ungeforløbet, der hedder: #Dinuddannelsesvej og er et forløb for unge mellem 18-29. Jobformidler Michael Hasselstrøm Andersen står for voksenforløbet: På vej mod job, der er rettet mod voksne mellem 30-67 år, og projektchef Kasper Søstrøm Müller står for den boligsociale helhedsplan.

De tre har Fredericia AVISEN mødtes med, og taget en snak om arbejdet, der gøres i Korskærparken.

“Vi har indsat forløbene for at bryde ledigheden blandt unge, da den er høj. Der er mange ufaglærte og mange, der ikke har har gennemført Folkeskolen. Vi laver indsatser for dem hele vejen rundt og undersøger hvorfor de ikke kommer af sted. Vi har afholdt arrangementet om angst for at åbne op, hvorfor det er de ikke kommer af sted. Vi taler med dem om det, og støtter dem i at komme tættere på et arbejde,” siger Heidi Thestrup Enevoldsen og bliver suppleret af Kasper Søstrøm Müller:

“Siden 2016 har det gjort en forskel det Heidi laver. Det har leveret de bedste tal inden for beskæftigelse blandt unge i Fredericia, og vi har en succesrate på omkring 70 %. Nu er Michael ved at udvikle en metode til voksne, hvor man kigger på beskæftigelse og tager ansvar for alle og tænker det hele menneske ind i det.”

Foto: Patrick ViborG Andersen, Fredericia AVISEN

Man skal lære det simple

Dem, som projekterne i Korskærparken skal ramme, er meget bredt, men fælles for dem alle er, at de har begrænset uddannelesniveau og ikke er i beskæftigelse.

“Det er alt lige fra mennesker, der kommer fra Asien, Afrika, Balkan og etniske danskere, som har boet her i generationer. Fællestrækket er, at de er ledige, og har begrænset uddannelsesniveau. Jeg kan godt lide at gøre dem aktive i deres liv, og de skal være med til at forme, hvad der er bedre for dem. De skal pege på ting, som gør, at de udvikler sig og så hjælper vi dem,” siger Michael Hasselstrøm Andersen og fortæller, at det er banale ting som at gå til sprogcafé, som de pågældende mennesker skal have hjælp til.

Netop det at gå til sprogcafé, gå i fitnesscenteret eller lignende er et nøgleord. Det giver en anden form for fællesskab, end personerne har i forvejen.

“Vi arbejder målrettet med at få dem ind i fællesskabet på arbejdsmarkedet. Mange af dem står i “udenforskab”, hvor de ikke er med i noget på det område. De har lavt uddannelsesniveau og lav arbejdserfaring, men det er fantastiske mennesker, som vil byde ind med hvad de kan,” siger Michael Hasselstrøm Andersen.

“Ofte har de et godt netværk, hvor de bor, men det er et andet fællesskab end arbejdsmarkedet. De får en god identitet ved at komme i Medborgerhuset og ved at få en hverdag, hvor de kan tjene penge,” siger Heidi Thestrup Enevoldsen.

Bare lidt arbejde gavner

Et af nøgleordene er at få folk i arbejde, og det behøver ikke nødvendigvis være i en 37 timers stilling.

“Bare 5-10 timer om ugen vil være fint. Man får penge for det man laver, og så får du motivation og vokser helt vildt. Det har vi brug for hjælp til, også fra virksomhederne. Meget motivation kommer af penge, og vi er interesseret i, at virksomheder kontakter os, hvis de kan bruge nogle bare i 5-10 timer om ugen,” forklarer Michael Hasselstrøm Andersen.

“Vi har flere, der har fået mulighed for at få løn for det de laver, og så fylder sygehistorikken ikke så meget mere. De får livskvalitet af at få lidt løn for det. Det er det indsatsen går ud på herude i forhold til beskæftigelses- og helhedsplanen,” slutter Heidi Thestrup Enevoldsen.

http://bit.ly/lolalecture