Fra den 1. juli 2020 skal kommunerne tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til særligt socialt udsatte (socialtandpleje).

Det betyder, at de mest socialt udsatte de næste par år kan komme gratis til tandlægen. Det fremgår af den finanslovsaftale for 2020, som den socialdemokratiske regering, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet har indgået.

Der afsættes 40 mio. kr. det første år og 60 mio. kr. årligt i 2021-­2023 til at etablere en socialtandpleje i kommunerne. Regeringen har dermed afsat 20 mio. kr. mindre til socialt udsatte end det oprindelige finanslovsudspil, der gik ud på at afsætte 60 mio. kr. årligt fra 2020-­2023. Men der er stadig plads til begejstring, da det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Formålet er at øge livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte personer og begrænse yderligere marginalisering.

Kommunerne administrerer socialtandplejen
Det er kommunerne, der administrerer ordningen. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Forleden dag mødte jeg to personer, som måske kunne drage nytte af det nye i øvrigt fine SF-initiativ. De var dog klar over at tilbuddet var blevet vedtaget. Men de vidste ikke hvor de skulle henvende sig eller hvem de skulle henvende sig til. De berettede at de havde talt med gadesygeplejersken, men hun vidste det hellere ikke. Det kan selvfølgelig skyldes, at tilbuddet netop kun lige er blevet vedtaget.

Skulle vi ikke gøre tingene så enkelt som muligt, således at så mange så muligt, kan få glæde af dette i øvrigt rigtigt gode tilbud. Jeg kan frygte, at hvis man skal henvende sig på kommunen for at blive visiteret til tilbuddet, så kommer det at afholde personer for at få hjælpen. Derfor ville det være rigtigt at have den social tandpleje repræsenteret, hos en af kommunens allerede eksisterende klinikker, således at man kan opsøge hjælpen når behovet og motivationen er der.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen
Byrådskandidat – SF Fredericia

Debatindlægget er skrevet af skibenten, og udtrykker udelukkende dennes holdning.

Leave a Reply