Forside Fredericia Den Reformerte Menighed ansøger om tilskud i forbindelse med fejring af 300-års...

Den Reformerte Menighed ansøger om tilskud i forbindelse med fejring af 300-års jubilæum

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Den Reformerte Menighed i Fredericia fremsender ansøgning og tilskud til afholdelse af en kunstkonkurrence i forbindelse med menighedens 300-års jubilæum i Fredericia.

I 2019 fejrer Den Reformerte Menighed 300-års jubilæum i Fredericia. Jubilæet markeres med en række arrangementer i Fredericia fordelt over hele året, der har som formål at belyse menighedens historie fra 1719 til i dag, hvor den stadig er en levende og aktiv del af byens liv.

Den Reformerte Menighed ønsker at involvere lokale politikere, kulturinstitutioner, borgere, og menighedens medlemmer i jubilæumsaktiviteterne, bl.a. for at styrke kendskabet til Fredericias historie generelt.

Et af de planlagte jubilæumsarrangementer er en kunstkonkurrence, hvor 8 lokale kunstnere indbydes til at deltage med hver deres bidrag under temaet ”Den Reformerte Menigheds historiske og nutidige betydning i Fredericia.”

Det er planen, at op til 16 værker skal udstilles i Rådhusets forhal fra den 30. august til den 20. september 2019 i forbindelse med konkurrencen.

Kommunens borgere kan stemme om det bedste resultat, ligesom en jury på tre personer, kulturudvalgsformand Lars Ejby, fotograf Helle S. Andersen og kunsthistoriker og direktør på CLAY Pia Wirnfeldt har stillet sig til rådighed som dommere.

Der søges om tilskud til at præmiere de vindende kunstnere: En førstepræmie på kr. 4.000, en andenpræmie på kr. 3.000 og en tredjepræmie på kr. 1.500. Kultur- og Idrætsudvalget søges om et samlet beløb på kr. 10.000, idet der også søges til forplejning (vin) i forbindelse med præmieoverrækkelsen d. 20. september.

Den Reformerte Menighed modtager ikke offentlig støtte.

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto, hvor der står 391.000 kr.

www.eventc.dk
DEL