Susanne Eilersen, der som Vice Borgmester og Folketingsmedlem evner balancen, dialogens og samarbejdets svære kunst, har med succes overført disse værdier, i reelle forhandlinger, til politiske resultater indenfor blandt andet sundheds, ældre – og børne-ungeområdet. 

Susanne Eilersen har været en drivende faktor i etableringen af Sundhedshuset i Fredericia, som i øjeblikket bliver rammen om det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Fredericia kommune.
Sundhedshuset er allerede blevet kendt, også uden for Fredericia Kommune, som et nemt tilgængeligt sundhedstilbud for borgere, der gerne vil leve sundere og som sådan også samarbejde med idrætsforeninger, patient- og handicapforeninger, ældreorganisationer mv. om sundhed.

Flerartede Privatklinikker rykker ind i Sundhedshuset, der sammen med den Kommunale sundhedsservice, vil sikre de bredeste og bedst mulige sundhedstilbud i Danmark.

Det er meget vigtigt at have en stærk talsperson som har bred erfaring og politisk visdom indenfor Byrådsarbejde/ Kommunal og Folketingsarbejde, som positivt kan bruges begge veje. Denne Egenskab besidder Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen er garant for en sådan mission, derfor Fredericia, ønsker i at bevare en sådan indflydelse, så stem personligt til dette valg uanset partipolitisk tilhørsforhold. 

Kurt Halling
Damsbovej 64
7000 Fredericia

http://www.sct-knud.dk/